ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
alex1912
Posty: 15
Rejestracja: 25 lip 2012, 12:17

Post autor: alex1912 » 29 sie 2012, 13:23

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę, jednak Wykonawca odmówił podpisania umowy. Tym samym Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, wybierając kolejną ofertę z najniższą ceną. O fakcie ponownego wyboru poinformował pozostałych wykonawców wraz z informacją o terminie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Problem w tym, że Zamawiający wysłał tą informację faksem 28.08.2012, a termin podpisania umowy wyznaczył na dzień następny.
Czy nie jest to sprzeczne z UZP? Wg art.94 pkt 1 termin na zawarcie umowy to nie mniej niż 7 dni od przekazania zawiadomienia. Czy jeśli Zamawiający dokonuje wyboru po raz kolejny to wygląda to inaczej.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 29 sie 2012, 13:40

https://przetargi.info.pl/poczatek_k ... -4057.html

tutaj przytoczyłem wyrok Sygn. akt KIO/31/11 z dnia 20 stycznia 2010 r.,
który powinien rozwiać wątpliwości

alex1912
Posty: 15
Rejestracja: 25 lip 2012, 12:17

Post autor: alex1912 » 29 sie 2012, 14:14

Chodzi mi bardziej o ten termin podpisania umowy. Nasza firma w postepowaniu miała ostatnie miejsce na 3 firmy, a po wgladzie do ofert referencje firmy, która aktualnie została wybrana budzą nasze wątpliwości. Czy w tym momencie pozostaje odwołanie do KIO w ciągu 5 dni?

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 29 sie 2012, 14:29

czytając dokładnie wyrok który przytoczyłem:
" Do wyboru oferty nie poprzedzonego badaniem i oceną ofert nie znajduje zastosowania również klauzula standstill oznaczająca minimalny okres zawieszenia dopuszczalności zawarcia umowy po zawiadomieniu wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej i której celem jest zapewnienie wykonawcom prawa do skorzystania ze środków ochrony prawnej (art. 94 ust. 1 ustawy Pzp).
Reasumując, wybór oferty, w którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp stanowi przyjęcie oferty przez zamawiającego, jest oświadczeniem woli zamawiającego o zamiarze zawarcia umowy z danym wykonawcą w wyniku wcześniej dokonanej oceny.
Mając powyższe na uwadze Izba stwierdziła, że wybór oferty dokonany przez zamawiającego na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp stanowi czynność podejmowaną przez zamawiającego po zakończeniu postępowania, która zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp nie może być kwestionowana w drodze odwołania. Czynność ta może stać się podstawą zaskarżenia przez wykonawcę na drodze cywilnoprawnej."

z którego również wynika że : "Ustawodawca nie nałożył zatem na zamawiającego dokonującego przyjęcia oferty na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp obowiązku informowania wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wykonawcach wykluczonych, bądź tych, których oferty zostały odrzucone, jak również o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta."

Okres standstill liczony jest tylko za pierwszym razem.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 30 sie 2012, 8:32

Dokładnie, czas na odwołania minął, a więc do dzieła.

pawellllek
Posty: 309
Rejestracja: 10 kwie 2008, 12:36

Post autor: pawellllek » 03 wrz 2012, 10:03

ale czy nie macie wrażenia, że te wyrok jest może i wygodny dla zamawiającego ale kompletnie irracjonalny?
Oznacza on bowiem faktycznie taką sytuację:
1. Zamawiający dokonał wyboru oferty, oferta była prawidłowa pod każdym względem ale wykonawca odmówił podpisania umowy.
2. Zamawiający w związku z tym wybiera następnego w kolejce, który jednakże nie ma np. wymaganego doświadczenia.
3. Zgodnie ze stanowiskiem KIO ponowna czynność wyboru nie może zostać "oprotestowana", czyli de facto odmawia się prawa wniesienia środka ochrony prawnej, temu, który przy pierwszym wyborze był 3 w kolejności. Nie mógł on bowiem wówczas wnieść odwołania na wadę oferty nr 2 ponieważ nie miałby interesu w kwestionowaniu oferty nr 2 a teraz KIO odmawia mu, przy ponownym wyborze, prawa wniesienia odwołania wówczas gdy interes ten się materializuje.
4. ciekawostką jest dla mnie to na jakiej podstawie KIO doszła do takiego wniosku, skoro ustawa w żaden sposób nie wskazuje na poprawność takiej interpretacji. art. 94 ust. 3 mówi jedynie o nieprzeprowadzaniu ponownego badania i oceny (co jest w pełni zrozumiałe). Przepis ten mówi o tym, że zamawiający może "wybrać ofertę najkorzystniejszą" - a więc ustawodawca posługuje się tą samą terminologią co w art. 91 ust. 1 czy 92.
5. nie potrafię także znaleźć w dziale VI pzp przepisu, który wyłączałby możliwość wniesienia odwołania na czynność ponownego wyboru ale KIO sobie taką normę wymyśliła.
Stwierdzenie, że „ wybór oferty, w którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp stanowi przyjęcie oferty przez zamawiającego, jest oświadczeniem woli zamawiającego o zamiarze zawarcia umowy z danym wykonawcą w wyniku wcześniej dokonanej oceny.
Mając powyższe na uwadze Izba stwierdziła, że wybór oferty dokonany przez zamawiającego na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp stanowi czynność podejmowaną przez zamawiającego po zakończeniu postępowania, która zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp nie może być kwestionowana w drodze odwołania. Czynność ta może stać się podstawą zaskarżenia przez wykonawcę na drodze cywilnoprawnej." Jest jakimś nonsensem. Istotnie wybór pierwotny został dokonany ale w przypadku jego ponowienia mamy do czynienia de facto z „korektą” wyniku postępowania i ponownym wyborem. Odesłanie odwołującego na drogę cywilną jest jakimś nieporozumieniem (sądzę, że to znów wyraz pogłębionej analizy prawa ze strony luminarzy KIO). Szkoda, że ten odwołujący nie zdecydował się na skargę bo sąd na pewno by miał z tego niezły ubaw.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 03 wrz 2012, 10:27

zgadzam się w wielu kwestiach z powyższym,
niestety KIO i Ustawa PZP nie zawsze równa się zdrowy rozsądek ;)

HouseKloc
Posty: 53
Rejestracja: 11 mar 2011, 22:05

Post autor: HouseKloc » 03 wrz 2012, 16:54

pawellllek pisze:Nie mógł on bowiem wówczas wnieść odwołania na wadę oferty nr 2 ponieważ nie miałby interesu w kwestionowaniu oferty nr 2 a teraz KIO odmawia mu, przy ponownym wyborze, prawa wniesienia odwołania wówczas gdy interes ten się materializuje.
czy aby na pewno nie ma możliwości wniesienia odwołania na ofertę nr 2, jeżeli wykonawca np nie wykazuje doświadczenia w ogóle, a mimo to nie jest wykluczony z postępowania?

"Wykładni pojęcia interesu prawnego po nowelizacji przepisu 179 p.z.p. zmienionego ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) należy dokonywać szeroko, tj. obejmując nie tylko sytuacje, gdy interes podmiotu wnoszącego środek ochrony w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku. "

czy w tej sytuacji nie można wykazać że interes wykonawcy MOŻE doznać uszczerbku?
Myślę, że wskazując dokładnie na argumenty jakie przytaczasz KIO przyjęłoby do rozpoznania takie właśnie odwołanie.
HK

pawellllek
Posty: 309
Rejestracja: 10 kwie 2008, 12:36

Post autor: pawellllek » 04 wrz 2012, 9:36

HouseKloc pisze:
pawellllek pisze:Nie mógł on bowiem wówczas wnieść odwołania na wadę oferty nr 2 ponieważ nie miałby interesu w kwestionowaniu oferty nr 2 a teraz KIO odmawia mu, przy ponownym wyborze, prawa wniesienia odwołania wówczas gdy interes ten się materializuje.
czy aby na pewno nie ma możliwości wniesienia odwołania na ofertę nr 2, jeżeli wykonawca np nie wykazuje doświadczenia w ogóle, a mimo to nie jest wykluczony z postępowania?

"Wykładni pojęcia interesu prawnego po nowelizacji przepisu 179 p.z.p. zmienionego ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) należy dokonywać szeroko, tj. obejmując nie tylko sytuacje, gdy interes podmiotu wnoszącego środek ochrony w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku. "

czy w tej sytuacji nie można wykazać że interes wykonawcy MOŻE doznać uszczerbku?
Myślę, że wskazując dokładnie na argumenty jakie przytaczasz KIO przyjęłoby do rozpoznania takie właśnie odwołanie.
HK
nie zgodzę się z tym. Kwestia uszczerbku musi być faktyczna a nie hipotetyczna. Jego interes w uzyskaniu zamówienia nie może doznać uszczerbku ponieważ nie ma on szans na uzyskanie zamówienia w sytuacji gdy oferta nr 1 jest OK. To by było klasyczne "pieniactwo" bowiem nawet uwzględnienie odwołania nic by mu nie dało, a poza tym samo odwołanie należałoby oddalić na podstawie 192 ust. 2 bowiem samo naruszenie przepisów w postaci nieodrzucenia nr 2 nie miało wpływu na wynik postępowania.

almarta
Posty: 255
Rejestracja: 25 cze 2010, 8:39

Post autor: almarta » 15 lip 2015, 12:21

mam problem: dokonałam wyboru oferty najkorzystniejszej, mam jeszcze czas do podpisania umowy ale okazało się, że wykonawca wygrywający w swojej ofercie, w swoim kosztorysie skrócił pewien zapis a ponieważ jest on ważny ( chodzi o projekty) chcę zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody o dopisanie do pewnej pozycji kosztorysu jeszcze zapisu zwiększającego zakres prac ( wykonawca po prostu skrócił zapis w kosztorysie.Moja ścieżka błędu wyglądałaby tak: 1.unieważniam wybór oferty najkorzystniejszej - ale jaki zastosować artykuł?
2.Wzywam wszystkich do ponownego wniesienia wadium.
3.prostuję błąd wysyłając pismo do wykonawcy.
4.dokonuję ponownego wyboru.

no właśnie, wszystko okey ale to unieważnienie......brak mi art.

ODPOWIEDZ