fikcyjne spełnianie warunków technicznych SIWZ

Wszystkie zagadnienia związane ze stworzeniem poprawnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - omówienie SIWZ
medlamp
Posty: 17
Rejestracja: 04 sie 2007, 14:09

Post autor: medlamp » 04 sie 2007, 15:18

Pewna firma standardowo spełnia zawsze wszystkie warunki techniczne SIWZ. Różnice między katalogiem a wpisami do oferty podpiera oświadczeniami o tym , że dostarczy sprzęt medyczny o podanych danych technicznych w ofercie.
Napisałem protest, bo pewnych danych fizycznie i technicznie nie można zmienić tak jak wpisał wykonawca.
Ale prawdę powiedziawszy niemam zielonego pojęcia jak walczyć z takim wykonawcom. Jestem prawie pewien, że mój protest odrzucą. Ale jestem również pewnien, że Wykonawca nie dostarczy takiego sprzętu jak deklaruję. Jest to fizycznie niemożliwe
Proszę o rade i podpowiedź!!!!

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 sie 2007, 8:09

Jeżeli w przetargu są postawione pewne warunki i wykonawca spełnia wszystkie te warunki, a na dodatek składa najkorzystniejsza ofertę to nie ma powodu by go nie wybrać. Skąd ma pan pewność, że wykonawca nie wykona należycie zamówienia? Jeśli ma Pan wiedzę, która pozwala na takie stwierdzenie, to należy ją jak najszybciej przekazać zamawiającemu z sugestią głębszego zbadania sprawy. Jeśli wiadome są przypadki niewykonana zamówienia przez tego wykonawcę, t jest to podstawa do jego wykluczenia. Jeśli zaś w czymkolwiek podaje nieprawdziwe dane to jest to nawet powód zawiadomienia organów ścigania. Najpierw jednak starałbym się skontaktować z zamawiającym i przedstawić mu jakieś dowody i uzasadnienie swoich obaw.

medlamp
Posty: 17
Rejestracja: 04 sie 2007, 14:09

Post autor: medlamp » 06 sie 2007, 8:23

dziękuję za odpowiedź
Tak właśnie zrobiłem. Napisałem protest z fizycznymi uzasadnieniami, że produkt zaoferowny przez firmę ( nawiasem mówiąc z Pana miasta, ale ich bardzo lubię bo sam pochodze z Pana miasta ) jest fizycznie nie do wykonania. Konkretnie chodzi o lampę operacyjną, którą żądzą prawa fizyki.
Ale w skrajnym przypadku po dostawie sprawdzę produkt pod względem spełnienia warunków tech. SIWZ. dostanę zgode od Szpitala.
czekam na krok Szpitala

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 sie 2007, 20:44

Jednego tylko nie rozumiem. Jeżeli zaoferowany przez firmę produkt jest fizycznie nie do wykonania to jakie warunki stawiał zamawiający w stosunku do tego produktu? Czy te wymagania były też nierealne skoro oferta jest nierealna? Jeśli zaś wymogi SIWZ były sformułowane zasadnie to czemu ktoś oferował coś co jest nie do wykonania ze świadomością przecież, że inni uczestnicy przetargu i sam zamawiający mogą dostrzec tę niezgodność z prawami fizyki?

medlamp
Posty: 17
Rejestracja: 04 sie 2007, 14:09

Post autor: medlamp » 07 sie 2007, 7:11

Lampa operacyjna jest układem optycznym w którym wszystkie elementy układu są ze sobą ściśle powiązane.
Jeżeli Wykonawca podaje w swoim katalogu pewien parametr, to drugi, trzeci i tak dalej jest z tym pierwszym ściśle powiążany i skorelowany.
Jeżeli Wykonawca dokonuje fikcyjnej zmiany parametrów i mówi np:
parametr nr 1 wytnosi x, to automatycznie pozostałe parametry ulegają zmianie zgodnie z prawami fizyki.
W moim przypadky Wykonawca postąpił następująco: wpisał parametry x,y,z , ale wziął je z sufitu wpisał to co miało być w SIWZ, ale nie wziął po uwagę niemożnośći takiej korekty.

Zamawiajcy wpisał warunki do spełnienia, ale nie dla lampy , którą zaoferował ten konkretny Wykonawca.
Korekty których dokonał względem parametrów z katalogu (bo w katalogu ma parametry nie spełniające tych konkretnych warunków Zamawiającego) są niemożliwe do wykonania.
Wykonawca wpisał do oferty parametry tej lampy tak aby spełniały warunki SIWZ.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 07 sie 2007, 20:14

Ciekawe więc jak postąpi zamawiający w tej sprawie i czy ostatecznie wybierze tą ofertę. Może też sam wykonawca zauważy swój „błąd” i złoży jakieś wyjaśnienia, choć teraz już trochę za późno na zmienianie oferty. Proszę dać znać jak sprawa potoczy się dalej.

medlamp
Posty: 17
Rejestracja: 04 sie 2007, 14:09

Post autor: medlamp » 08 sie 2007, 13:04

Dzięuję Panie Piotrze za zaiteresowanie.
Niestety Zamawawiający odrzucił mój protest. Muszę chwilę pomyśleć co zrobić.
Ale mam pytanie:
Na prośbe zamawiającego Wykonawcy przedłużali już termin związania ofertą o 30 dni. Ten drugie 30 dni już dawno minęło.
Czy Zamawiający nie powinien unieważnić procedury, bo w tej chwili żadna oferta nie jest ważna???

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 sie 2007, 13:19

Zasadą jest, że zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. (art. 94 ust 1a Prawa zamówień publicznych.) Sądzę, że informacja o wyborze oferty była przekazana przed upływem terminu związania ofertą.

Proszę zastanowić się nad wniesieniem odwołania (jeśli przysługuje). Zawsze można tez zawiadomić jakieś instytucje kontrolne (UZP. RIO, NIK), rzecz jasna szczegółowo opisując postępowanie zamawiającego i wskazując zarzuty wobec niego, które pańskim zdaniem udowadniają bezzasadność wyboru oferty i niemożnośc realizacji zamówienia.

medlamp
Posty: 17
Rejestracja: 04 sie 2007, 14:09

Post autor: medlamp » 08 sie 2007, 13:30

Sprawdzilem. Równo 60 dni otrzymałem faxem info o wyborze oferty.

Co do odwołania. Jest to możliwe, bo składanie ofert było 31.05, czyli pod starą Ustawą.
Ale nie wiem czy nie jest to walka z wiatrakami. Wolę- przy odbiorze u Zamawiającego - dokładnie sprawdzić parametry dostarczonej lampy i wtedy nich zamawiający podejmie decyzję czy podpisać protokół odbioru i czy Wykonawca wywiązał się z umowy w kontekście spełniania oferowanych warunków technicznych, gdyż jestem na 99% pewien swoich racji ( zgodnie z zasadą, że napewno to umrzemy )

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 sie 2007, 13:40

Decyzja należy do Pana. Jeśli jest tak jak Pan mówi, łatwiej byłoby zamawiającemu odrzucić tą ofertę niż podpisać umowę i potem dochodzić odszkodowania za niewykonaną umowę, a być może chodzić tez po sądach szukając sprawiedliwości. Jeśli ma Pan możliwość uczestniczyć w odbiorze przedmiotu zamówienia to oczywiście proszę zwrócić uwagę, czy parametry lampy się zgadzają.

medlamp
Posty: 17
Rejestracja: 04 sie 2007, 14:09

Post autor: medlamp » 08 sie 2007, 14:04

oferta wybranego Wykonawcy jest zrobiona dobrze i jest zaopatrzona we wszystkie niezbędne oświadczenia. Wydaję mi się ( po rozmowie z Zamawiającym ), że Zamawiający właściwie nie miał wyboru - musiał wybrać tą ofertę mimo,że zgłaszałem wątpliwości.
Brak jest podstaw do tego aby Zamawiający nie wierzył Wykonawcy.Mimo mojego uzasadnienia w proteście.
Musiałbym udowodnić na tym etapie procedury, że ten konkretny Wykonawca w tej konkretnej sprawie poprostu klamie.A jak wiadomo papier wytrzyma wszystko. Jedyny sposób udowodnienia mijania się z prawdą jest uczestnictwo przy dostawie.
Ale myślę ( teraz ) że tego nie odpuszczę!!!Niestety firma z ul. fabrycznej ze względu na swoją wielkość pozwala sobie na takie numery.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 09 sie 2007, 20:23

Widzę, że zamawiający uczciwie podchodzi do sprawy i nie zamierza ukrywać tego czy dostarczony towar będzie zgodny czy też nie z wymogami przetargu. Mam nadzieję w takim razie, że odbiór nie zostanie zatwierdzony jeśli rzeczywiście potwierdzą się pańskie obawy. Tym bardziej dziwi mnie to, że duża firma nie jest w stanie przygotować należycie oferty i zrealizować zamówienia, ale nie uprzedzajmy faktów. Proszę koniecznie dać znać jak odbyła się dostawa.

medlamp
Posty: 17
Rejestracja: 04 sie 2007, 14:09

Post autor: medlamp » 09 sie 2007, 21:38

Problem z tą kokretną ofertą i zaoferowaną lampą polega na następującym problemie:
Wykonawca jest tylko tzw. rejestrowym producentem tzn. lampa produkowana jest fizyczne w systemie ODM na Tajwanie, a Wykonawca zarejestrował ją w Polsce jako swój produkt. Oczywiście świadectwo pochodzenia jest z Tajwanu.
Wykonawca dostaje produkt- który jakoś nazwał - ale ten sam produkt egzystuje na rynku polskim i światowym pod inną nazwą i ma okreslone parametry podane przez producenta na Tajwanie.
Co robi Wykonawca z Polski? Dostaje porodukt o określonych parametrach i twierdzi, że dokonuje zmian konstrukcyjnych:
Moim ( ale też producenta na Tajwanie ) nie jest możliwe dokonanie takich zmian, których efektem jest to co zaprezentował Wykonawca w swojej ofercie dla Zamawiającego. Niemożliwość nie wynika tylko z mechaniki konstrukcji, ale również z ograniczeń czysto fizycznych.
Jak wiadomo zmiany są często trudniejsze lub niemożliwe niż wykonanie własnej konstrukcji od zera.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 sie 2007, 20:51

Pisze Pan, że jest fizycznie niemożliwe zaproponować to co przedstawił w ofercie wykonawca to jeszcze raz powstaje pytanie jak możliwy był wybór takiej oferty, bo z tego co Pan twierdzi interes zamawiającego został poważnie naruszony koniecznością wyboru oferty wykonawcy, o którym i tak wiadomo, że nie wykona zamówienia. Czy w siwz na pewno nie dało się zawrzeć opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który eliminowałby takie oferty? To już oczywiście pytanie do zamawiającego.

medlamp
Posty: 17
Rejestracja: 04 sie 2007, 14:09

Post autor: medlamp » 14 sie 2007, 21:31

Dziękuję za zainteresowanie Panie Piotrze!
Odnoszę wrażenie, że opisana sytuacja nie mieści się Panu w głowie..
Ale oczywiście nie jest to wina Zamawiajacego. Jak wiadomo zamawiający weryfikuje ofertę na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń w ofercie.Możliwość weryfikacji produktu ma dopiero na etapie dostawy.
Na przyklad : zamawiający chce kupić samochód o konkretnych danych.Załóżmy, że te dane wskazują na samochód terenowy.
Jakiś wykonawca produkuje "syrenki", ale w tym konkretnym przetargu oświadcza w dokumentach przetargowych, że tą " syrenkę" przerobi na samochód terenowy.
Jakie możliwości ma Zamawiający na etapie skladania ofert nie wierzyć Wykonawcy, skoro oświdczył,że dostarczy samochód terenowy i poparł to wymaganymi dokumentami, podpisał ......?
Powtarzam papier wytrzyma wszystko. Weryfikacja może nastąpić na etapie dostawy i podpisania końcowych protokołów.

ODPOWIEDZ