Zróżnicowanie form przekazywania dokumentów

Wszystkie zagadnienia związane ze stworzeniem poprawnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - omówienie SIWZ
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 paź 2007, 20:54

Jakie jest wasze zdanie w sprawie możliwości zróżnicowania przez zamawiającego form przekazywania dokumentów w postępowaniu? Na przykład zamawiający określa w siwz, że dopuszczalne jest przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną, faksem i pisemnie, ale dla postępowania protestacyjnego wnoszenie protestów i rozstrzygnięci protestu musi być wniesione w terminie tylko pisemnie.

kinio
Posty: 7
Rejestracja: 11 gru 2007, 22:15

Post autor: kinio » 14 gru 2007, 16:31

PiotrW;2601 pisze:Jakie jest wasze zdanie w sprawie możliwości zróżnicowania przez zamawiającego form przekazywania dokumentów w postępowaniu? Na przykład zamawiający określa w siwz, że dopuszczalne jest przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną, faksem i pisemnie, ale dla postępowania protestacyjnego wnoszenie protestów i rozstrzygnięci protestu musi być wniesione w terminie tylko pisemnie.
wg mnie Zamawiający ma do tego jak najbardziej prawo - dla skuteczności jednak takiego zastrzeżenia koniecznym jest by czynności w których zamawiający dopuścił wyłącznie formę pisemną, były zastrzeżone "pod rygorem nieważności" - brak takiego zapisu skutkuje np. skutecznym wniesieniem protestu faksem, gdyż brak jest sankcji za niedotrzymanie formy.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 gru 2007, 21:17

Także uważam, że nie sposób wywieść wprost z ustawy zakazu różnicowania form przekazywania dokumentów, jeśli oczywiście zróżnicowanie to nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Inna sprawą jest skuteczność złożenia oświadczenia woli bez zachowania formy pisemnej w określonym terminie pomimo zastrzeżenia takiej formy. Aret 73 Kodeksu cywilnego mówi: „Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.” I dalej w art. 74: „Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.” Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wiąże konsekwencji nieważności czynności prawnej pomimo niedochowania formy pisemnej. Jak wiadomo art. 9 ust 1 Prawa zamówień publicznych mówi: „Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.” Wyjątki te opisane są właśnie w art. 27, który dopuszcza wybór przez zamawiającego form przekazywania dokumentów, z tym, że forma pisemna zawsze jest dopuszczalna (z pewnymi wyjątkami), nawet jeśli zamawiający nie napisze wyraźnie że ją dopuszcza. Pzp nie stanowi zaś, że czynność jest nieważna bez dochowania formy pisemnej (znów z pewnymi wyjątkami np. art. 82 ust 2 oferta musi być pod rygorem nieważności w formie pisemnej; art. 139 ust 2 – umowa musi być w formie pisemnej). Tak więc zapewne nie ma po co sobie zbyt wiele obiecywać różnicując formy przekazywania dokumentów, zaś dopuszczenie wyłącznie formy pisemnej wcale nie musi być w interesie samego zamawiającego.

ODPOWIEDZ