Co z tym zrobić???

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Arkadius
Posty: 9
Rejestracja: 08 maja 2007, 9:41

Post autor: Arkadius » 14 mar 2008, 9:03

Wykonawca w formularzu ofertowym (gdzie należało podać nazwę produktu i jego producenta, oraz wartość brutto) zastrzegł nazwę producenta, motywując to tym, że stanowi ona tajemnicę jego przedsiębiorstwa.
Co z tym zrobić???

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 mar 2008, 9:08

Wykonawca nie podał ceny ofertowej też? Nie podał produktu, który jest wymagany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia? To chyba kwalifikuje się do odrzucenia oferty, ale nie chcę wyrokować ostatecznie skoro nie widziałem tej oferty i nie znam SIWZ.

Arkadius
Posty: 9
Rejestracja: 08 maja 2007, 9:41

Post autor: Arkadius » 14 mar 2008, 9:39

Podał cenę ofertową (jednostkową brutto oraz wartość brutto) ale nie wpisał nazwy producenta.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 mar 2008, 10:36

Nie rozumiem czemu nazwa producenta miałaby być tajemnicą przedsiębiorstwa. To dosyć dziwaczne. Art. 8 ust 3 Pzp mówi: 3. „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje się odpowiednio.” W rozumieniu zaś ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 11 ust 4 jest powiedziane: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.” Jak widać nie ma tu mowy o nazwie przedsiębiorstwa. Co więcej w Prawie zamówień publicznych zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie polega na nieujawnieni czegoś, tylko na zastrzeżeniu nie ujawniania pewnych informacji przez zamawiającego innym osobom. Zamawiający pewne rzeczy musi wiedzieć, żeby prawidłowo ocenić ofertę. Pozostaje więc ustalenie czy nazwa tego przedsiębiorstwa, które produkuje coś jest niezbędna do prawidłowej oceny oferty i czy był to bezwzględny warunek w siwz. Na początek dobrze by było zwrócić się o wyjaśnienia do wykonawcy w tej sprawie.

Arkadius
Posty: 9
Rejestracja: 08 maja 2007, 9:41

Post autor: Arkadius » 14 mar 2008, 14:06

Niestety panie Piotrze już jest "po ptokach". Wybraną ofertę tego wykonawcy jako nakorzystniejszą, a moja jest w kolejce druga ;-) Właśnie piszę "cooś" na podstawie art. 180 ustawy.

ODPOWIEDZ