zmiana lub wycofanie oferty

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 19 gru 2007, 12:10

Wykonawca chce dokonać zmian w złożonej już ofercie.
Jak w takim przypadku postępuje zamawiający? Jak postępuje w przypadku kiedy wykonawca chce wycofać ofertę? Czy:
Wykonawca składa drugą z napisem "zmiana"? Pierwszą ofertę Zamawiający zostawia u siebie bez otwierania i później odsyła?
Przy wycofaniu oferty oferty Wykonawca składa pisemne zawiadomienie o wycofaniu oferty i co dalej?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 19 gru 2007, 15:01

O tym zazwyczaj jest mowa w SIWZ. Jeśli nie ma to mówi wyraźnie o tym ustawa. Art. 84 ust 1 Pzp: „Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.” Oznacza to, że w każdej chwili może przyjść i zażądać oddania mu oferty albo może dokonać jej zmiany. Zmiany może dokonać przez doniesienie nowej koperty z opisaniem, że chodzi o zmianę oferty (tak to często jest przewidziane w siwz) albo może wycofać ofertę i w jej miejsce złożyć nową. Oczywiście jeśli przychodzi ktoś i chce wycofać lub zmienić ofertę trzeba zbadać czy ma do tego prawo (czy na pewno reprezentuje wykonawcę i jest uprawniony w jego imieniu to zrobić). Jeżeli nic w siwz nie ma o możliwości zmiany oferty to lepiej jeśli wycofa pierwszą ofertę i złoży drugą, bo w przeciwnym razie zamawiający może potraktować sprawę w ten sposób, że wykonawca złożył dwie oferty co jest zabronione. Wtedy żadna z jego ofert nie mogłaby być uznana.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 20 gru 2007, 8:08

Rozumiem, że przy zmianie - złożona już oferta zostaje u zamawiającego (druga oferta opatrzona napisem "zmiana" jest odczytywana na otwarciu ofert - a co ze złożoną ofertą? - zwracamy wykonawcy, oczywiście bez otwierania?), natomiast przy wycofaniu - oferta zostaje wydana wykonawcy, a w jej miejsce wykonawca składa nową?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 gru 2007, 8:34

„Zmiana” polega na tym, że w drugiej kopercie znajdują się tylko zmiany do właściwej oferty, to znaczy, powinno pisać, które strony oferty są zmieniane, ewentualnie dodawane. Nic nie zmienia się pod względem tej właściwej oferty, ona terż jest otwierana na otwarciu ofert, ale po otwarciu zmian do oferty. Jeżeli wykonawca chciałby dać całkiem nową, cała ofertę to wtedy powinien wycofać pierwszą. Zamawiający zapisują często w siwz następujące punkty dotyczące zmian i wycofania ofert:

„1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".”

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 20 gru 2007, 8:47

3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".”

Nie bardzo rozumię powyższy zapis: Wykonawca składa pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty,(na razie nie składa drugiej - termin składania do 02.01.2008r .) Zamawiający na podstawie tego powiadomienia wydaje wykonawcy pierwszą ofertę? (z napisem "WYCOFANIE"?)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 gru 2007, 9:13

Na tym właśnie polega wycofanie oferty, że zazwyczaj ktoś uprawniony do tego przychodzi i odbiera ofertę uprzednio składając dokument, że ofertę wycofuje aby potem zamawiający nie naraził się na zarzut, że miał ofertę, ale jej nie otwarł na otwarciu ofert. Lepiej, żeby nie dochodziło do sytuacji, że wpływa pocztą jakiś dokument o wycofaniu, a nikt nie zgłasza się po ofertę. Wtedy teoretycznie różnie może być, choć nie powinno.

Novid
Posty: 70
Rejestracja: 15 lip 2013, 16:46

Post autor: Novid » 08 maja 2014, 16:20

Witam,
wiem, że odświeżam stary temat ale nie warto zakładać nowego skoro w tym jest dość sporo napisane.

Chciałbym się podpytać o wycofanie oferty:
- czy wystarczy, że złoże drugą z opisem "WYCOFANIE" ? Czy też muszę Zamawiającemu w tej ofercie, poza ofertą (faxem) przesłać oświadczenie, iż ze względu na zmiany w SIWZ wycofuje ofertę przesłaną dnia X i przesyłam nową ??

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 08 maja 2014, 20:57

Wykonawca może zmienić ofertę w następujący sposób:

złożyć zamawiającemu oświadczenie o wycofaniu oferty i następnie złoży nową ofertę z wymaganym załącznikiem albo
złoży oświadczenie o zmianie treści oferty i w odrębnej kopercie przekaże zamawiającemu wymagany załącznik, który będzie stanowił integralną część złożonej oferty.
Jeżeli wykonawca zdecyduje się na drugi wariant, to powinien oznaczyć kopertę, w której będzie przekazany załącznik, w taki sam sposób jak oznaczył kopertę, w której znajduje się oferta.

ODPOWIEDZ