Jak zgodnie z prawem przygotować specyfikację przy zamówi

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 lip 2007, 20:15

Jak zgodnie z prawem przygotować specyfikację przy zamówieniu publicznym – Gazeta Prawna, 11 lipca 2007

EKSPERT RADZI
Na jakie przepisy urzędnik powinien zwrócić szczególną uwagę przygotowując s.i.w.z.? W jaki sposób należy prawidłowo ustalić warunki udziału w postępowaniu?
Zamawiającym największe trudności sprawia stworzenie takich warunków udziału w postępowaniu, aby nie doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Warunki udziału w postępowaniu są stawiane przez zamawiającego w celu dokonania oceny zdolności wykonawcy do wykonania danego zamówienia, jego uprawnień, wiedzy, doświadczenia, a także w celu zweryfikowania, jakim potencjałem technicznym i osobowym dysponuje wykonawca oraz w jakiej sytuacji ekonomicznej i finansowej się znajduje.
Zamawiający nie posiada pełnej swobody w określeniu warunków udziału w postępowaniu, powinny one być przede wszystkim adekwatne i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Z orzecznictwa arbitrów wynika, że warunki stawiane przez zamawiającego powinny mieć na celu ustalenie faktycznej zdolności danego wykonawcy do wykonania zamówienia, nie mogą natomiast prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji wykonawców (sygn. UZP/ZO/0 - 1593/05).
Określając warunki udziału w postępowaniu, zamawiający powinien doprecyzowywać warunki ogólnie. Należy pamiętać, że zamawiający ocenia spełnianie warunków jedynie według formuły: spełnia/nie spełnia, poza przypadkiem wskazanym w art. 5 ust. 1 prawa zamówień publicznych, który dopuszcza zastosowanie warunków udziału w postępowaniu jako kryterium oceny ofert.
Dokonywanie oceny spełnienia warunków następuje na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę, wskazanych w s.i.w.z. W zależności od kwoty zamówienia, zamawiający może albo musi zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunków. W każdym jednak przypadku obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy. Istotne jest przy tym, że warunki podmiotowe odnoszą się jedynie do wykonawców, nie mają natomiast zastosowania do podwykonawców.
Ustalając warunki zamawiający powinien mieć na względzie fakt, iż pozostanie nimi związany przez całe postępowanie. Nie ma bowiem możliwości ich zmiany.

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 20 lip 2007, 20:21

A ja w tym tygodniu przeglądając Biuletyn Zamówień Publicznych, a konkretnie sprostowania do ogłoszeń o zamówieniu znalazłem „sprostowanie” w którym zamawiający wpisywał warunki udziału w postępowaniu, których nie było w pierwotnej wersji ogłoszenia, a co więcej warunki muszą spełnić nie tylko wykonawcy, ale też podwykonawcy.

ODPOWIEDZ