Zastosowanie zamówienia z wolnej ręki z art 67 ust 1 pkt 4

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 paź 2006, 12:26

Chciałbym zasięgnąć opinii w następującej sprawie. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienia z wolnej ręki można udzielić gdy „w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

Czy można zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zostały przeprowadzone trzy przetargi nieograniczone z czego w pierwszym i trzecim nie złożono żadnej oferty, a drugim była jedna oferta, ale wykonawca został wykluczony ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu? Jako, że art. 67 ust 1 pkt 4) mówi o prowadzonych „kolejno” postępowaniach powstają wątpliwości czy w takim przypadku można zastosować „wolną rękę”. Chętnie poznam Państwa opinie na ten temat.

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 03 paź 2006, 18:43

Wydaje mi się, że raczej nie można zastosować zamówienia z wolnej ręki w tym wypadku. Jakaś kontrola może potem zakwestionować taki wybór, nie mówiąc już o UZP, który w każdej chwili może zażądać wyjaśnień jeżeli zamówienie podlegało poinformowaniu Prezesa UZP. Całkiem możliwe, że wyraz „kolejno” potraktowany będzie dosłownie jako „jeden po drugim, nie przedzielony żadnym innym postępowaniem” Dla bezpieczeństwa zastosowałbym tu negocjacje bez ogłoszenia.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 09 paź 2006, 14:27

Miałem na myśli trzy postępowania o udzielenie tego samego zamówienia. Tak jak napisałem, na pierwsze postępowanie nie wpłynęła żadna oferta, na drugie była jedna oferta, ale wykonawca został wykluczony, a w trzecim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Po dwóch postępowaniach dotyczących tego samego zamówienia nie mogłem zastosować „wolnej ręki” ponieważ, drugie postępowanie zostało unieważnione z innych powodów niż określone w art. 67 ust. 1 pkt 4) Pzp. Po trzech postępowaniach mam dwa unieważnione z powodu wymienionego w powyższym artykule, ale mam wątpliwości czy można to potraktować jako „kolejne” postępowania. Jako że pierwsze i trzecie było przedzielone drugim, podkreślam jeszcze raz, dotyczącym tego samego zamówienia, zastrzeżenia pozostają.

ODPOWIEDZ