zapis SIWZ

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 03 cze 2008, 10:14

Cytat z SIWZ:
· wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej cztery zamówienia obejmujące roboty budowlane w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy wraz z ewentualnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, jako budowli stanowiącej całość techniczno użytkową, o łącznej długości co najmniej 2.000,00 m i łącznej wartości zamówienia co najmniej 950.000,00 zł brutto, poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone roboty zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 4 do SIWZ – doświadczenie zawodowe/,To jest fragment z SIWZ. Moje spojrzenie na ten zapis jest stronniczy i chciałabym znać Waszą ocenę, co rozumiecie przez ten zapis. Czy:

1/ cztery zamówienia, których łączna wartość /suma czterech/ to 950 tyś i 2.000,00 m, czy

2/ cztery zamówienia, a każdy z tych czterech wykonanych zostało na 950 tyś i długości 2.000,00 .

MariuszT
Posty: 19
Rejestracja: 11 sty 2008, 8:52

Post autor: MariuszT » 04 cze 2008, 12:49

Co najmniej cztery zamówienia o łącznej wartosci a nie ze kazda z nich......

ODPOWIEDZ