zamówienie z wolnej ręki

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
anetaa
Posty: 24
Rejestracja: 14 lut 2008, 11:30

Post autor: anetaa » 14 lut 2008, 11:36

Bardzo prosze o pomoc "bardziej doświadczonych" w kwestii udzielania zamówień z wolnej ręki. Jak powinna wyglądać procedura, czy jest konieczniość wysłania info o zamówieniu i o zawarciu umowy do uzp? jakie druki do protokołu należy wypełnić? czy konieczna jest komisja przetargowa? Bardzo proszę o szczegółowe informacje jak to wszystko zorganizować, żeby było dobrze? będę też wdzięczna za info na temat progów unijnych z zeszłego roku.
Z góry serdecznie dziękuję.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 lut 2008, 11:56

Zamówienie z wolnej ręki jest jednym z trybów udzielania zamówień. Można go stosować jeśli spełnia się warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych w artykule 67. Oczywiście po zawarciu umowy zamieszcza się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Prowadzi się protokół z postępowania. Część ogólna ta sama dla wszystkich zamówienia, a część szczegółowa protokołu (od punktu 4) właściwa dla zamówienia z wolnej ręki. Komisję przetargową nie trzeba powoływać jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych. Próg „unijny” jest określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

§ 1. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące zamówień przekazuje się, jeżeli wartość zamówień:
1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 133.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.150.000 euro - dla robót budowlanych;
2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 206.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.150.000 euro - dla robót budowlanych;
3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 412.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.150.000 euro - dla robót budowlanych.

§ 2. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się, jeżeli wartość konkursów:
1) przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego, a także przeprowadzanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 133.000 euro;
2) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206.000 euro;
3) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 412.000 euro.

Do końca 2007 roku te kwoty były inne. Zamiast obecnego progu 5.150.000 euro było 5.278.000. Zamiast 133.000 euro było 137.000 euro. Zamiast 206.000euro było 211.000 euro. Zamiast 412.000 euro byłó 422.000 euro.

anetaa
Posty: 24
Rejestracja: 14 lut 2008, 11:30

Post autor: anetaa » 14 lut 2008, 12:54

Dziękuję za odpowiedź.
Nie jestem jednak pewna czy te same procedury dotyczą zamówień z sieciami wodociągowymi oraz dostawy ciepła z sieci ciepłowniczych?

anetaa
Posty: 24
Rejestracja: 14 lut 2008, 11:30

Post autor: anetaa » 14 lut 2008, 13:05

i jeszcze jedno pytanie... czy konieczne jest tu wysłanie zapytania do Prezesa UZP w sprawie zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki?

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 14 lut 2008, 14:46

z tego co Mi wiadomo to jeżeli realizuje się zamowienie z wolnej reki powyżej progów wówczas powiedamia się prezesa urzędu o zastosowaniu tego trybu.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 14 lut 2008, 14:48

Natomias jeżeli chodzi o dostawę wody i ciepła to jeżeli na twoim terenie nie występują inni dostawcy to zastosował bym jak najbardziej WR.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 lut 2008, 15:10

W razie gdy wartość zamówienia z wolnej ręki przekracza progi unijne zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

anetaa
Posty: 24
Rejestracja: 14 lut 2008, 11:30

Post autor: anetaa » 15 lut 2008, 7:25

Baaardzo dziękuję :-)

EwaSwi
Posty: 8
Rejestracja: 25 sie 2007, 19:46

Post autor: EwaSwi » 22 lut 2008, 10:11

W przypadku zamówień z wolnej reki które przekraczają progi unijne a dotyczą dostaw wody, energii, gazu , ciepła od monopolisty na danym terenie - czyli przyczyny techniczne ( art.67 ust3).

ODPOWIEDZ