Zamówienie z wolnej ręki

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 02 sty 2008, 14:07

Zamawiający przeprowadził 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie 1 - unieważniono na podst. 93.1.1 (nie wpłynęła żadna oferta), w 2 - wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona na podst. 89.1.2.
Czy w takim przypadku można zastosować art. 67.1.4?

kinio
Posty: 7
Rejestracja: 11 gru 2007, 22:15

Post autor: kinio » 02 sty 2008, 17:51

Grażyna;3195 pisze:Zamawiający przeprowadził 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie 1 - unieważniono na podst. 93.1.1 (nie wpłynęła żadna oferta), w 2 - wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona na podst. 89.1.2.
Czy w takim przypadku można zastosować art. 67.1.4?
tak, jeżeli niezgodność z SIWZ polegała na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 sty 2008, 7:50

Właśnie, nie chodzi tu o każdą niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale konkretnie o niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Poza tym zamawiający chcący zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki musi pamiętać, że „pierwotne warunki zamówienia nie mogą zostać w istotny sposób zmienione”. Nie jest wyjaśnione ustawowo co to są „pierwotne warunki zamówienia”, bo to nie to samo co „warunki udziału w postępowaniu”

J. Jerzykowski w Komentarzu do ustawy pisze:
„Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 przesłanką warunkującą udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest niedokonywanie istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia. Przez pierwotne warunki zamówienia należy rozumieć przede wszystkim wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji, a nie podobieństwa proceduralne w następujących po sobie postępowaniach38. Te ostatnie mogą być przez zamawiającego modyfikowane w kolejnych następujących po sobie postępowaniach, np. poprzez łagodzenie pierwotnie ustalonych warunków udziału w postępowaniu czy też rezygnację z nieadekwatnych kryteriów oceny ofert. Natomiast przedmiot zamówienia powinien pozostawać co do zasady w kształcie w zasadzie niezmienionym. Zbliżony charakter pierwotnych warunków zamówienia musi zachodzić zarówno pomiędzy każdym z wcześniejszych postępowań konkurencyjnych, jak i pomiędzy nimi a zamierzonym zamówieniem z wolnej ręki.”

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 04 sty 2008, 8:47

Wiekszym problemem, w moim przekonaniu, jest to, że nie jest wyjaśnione również pojęcie "w sposób istotny". nie wiemy zatem co ustawodawca miał na myśli. Co bowiem zrobić w sytuacji, gdy kolejno prowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nie pozwalają na wyłonienie wykonawcy - czy zamawiający może tak na prawdę zmienić w jakikolwiek sposób opis przedmiotu zamówienia i kto ma rozstrzygać, czy w przypadku takiej zmiany, jest ona istotna, czy też nie.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 04 sty 2008, 18:43

To prawda, sam zamawiający musi rozstrzygnąć czy zmiana ma charakter istotny czy nie. Z drugiej strony każdy może potem powiedzieć, że warunki zostały zmienione w sposób istotny. Ustawa zresztą posługuje się takimi nieprecyzyjnymi określeniami też w innych miejscach. Na przykład modyfikacji siwz można dokonać w „szczególnie uzasadnionych przypadkach”. Jakie to są owe szczególnie uzasadnione przypadki nie sposób powiedzieć. Dla zamawiającego, który chce dokonać modyfikacji z pewnością zawsze będzie to przypadek szczególnie uzasadniony.

ODPOWIEDZ