zamówienie a dzierżawa

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 12 wrz 2007, 11:53

Chcemy ogłosić zamówienie na wyposażenie, wystrój i prowadzenie karczmy ( karczma dlatego, że jest to obiekt historyczny i chcemy w nim zachować "ducha" średniowiecza ). Obiekt ma zostać wydzierżawiony osobie, która ta karczmę będzie prowadziła. Mam dwa pytania:
1/ w związku z tym, że chcemy wprowadzić średniowieczny klimat do tego obiektu, średniowieczne potrawy, "kelnerzy" mają być ubrani w odpowiednie stroje itp., to jaką formę zamówienia najlepiej tu przyjąć? Pierwsza myśl to konkurs, ale czy można tego typu przedmiot zamówienia nazwać "pracą konkursową"? Z drugiej jednak strony ktoś przedstawiając swoją ofertę, mógłby nam podsunąć kilka pomysłów, na które mysmy nie wpadli.
2/ sprawa dzierżawy. Cena, czyli wysokość czynszu, nie będzie tutaj najważniejsza, ale czy stosować dwie odrębne umowy, jedną na prowadzenie karczmy, a druga umowę dzierżawy?
Podsumowując : jaka forma zamówienia najlepsza, co z umową dzierżawy?
Bardzo proszę o jakieś wsparcie, bo zamówienie jest dość nietypowe i jakakolwiek chociaż podpowiedz będzie bardzo pomocna.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 12 wrz 2007, 16:12

Konkurs jest możliwy. Oczywiście sam konkurs nie jest trybem zamówienia publicznego. W konkursie wybierana jest najlepsza praca konkursowa. Jak sądzę pracą konkursową w tym przypadku byłaby koncepcja wystroju i wyposażenia karczmy, rodzaju potraw podawanych tam itp. W regulaminie konkursu należałoby wtedy zawrzeć m.in. szczegółowy opis przedmiotu konkursu czyli jak mają uczestnicy konkursu przygotować prace konkursowe i co w nich zawrzeć. Oprócz tego musiał by się znaleźć w Regulaminie zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki – w zależności jaki tryb Państwo wybiorą do udzielenia zamówienia w wyniku konkursu.

Dialog konkurencyjny chyba nie wchodzi tu w grę, bo czy zamówienie ma szczególnie złożony charakter i nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia? Chyba to zamówienie nie jest aż tak bardzo złożone aczkolwiek nie chcę wyrokować.

Jak Państwo planują opisać cenę i inne kryteria za które udzielicie zamówienia? Wykonawca ma dostać na czas określony w dzierżawę karczmę, ale czy oznacza to, że wszystkie zyski niezależnie od ich wysokości będą jego wynagrodzeniem, czy też będzie Państwu coś płacił (czynsz)? Czy zastanawiając się Państwo na zawarciem z wykonawcą umowy partnerstwa publiczno-prywatnego czy po prostu chcecie udzielić zamówienia na wykonanie karczmy, a potem oddać temu wykonawcy karczmę w dzierżawę? W tym drugim przypadku byłyby to dwie umowy – zamówienie na wykonanie karczmy i dzierżawa. Nie robiłem niestety zamówienia podobnego rodzaju z zastosowaniem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 13 wrz 2007, 10:30

„Jak Państwo planują opisać cenę i inne kryteria za które udzielicie zamówienia? Wykonawca ma dostać na czas określony w dzierżawę karczmę, ale czy oznacza to, że wszystkie zyski niezależnie od ich wysokości będą jego wynagrodzeniem, czy też będzie Państwu coś płacił (czynsz)? Czy zastanawiając się Państwo na zawarciem z wykonawcą umowy partnerstwa publiczno-prywatnego czy po prostu chcecie udzielić zamówienia na wykonanie karczmy, a potem oddać temu wykonawcy karczmę w dzierżawę? W tym drugim przypadku byłyby to dwie umowy – zamówienie na wykonanie karczmy i dzierżawa. Nie robiłem niestety zamówienia podobnego rodzaju z zastosowaniem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.”
Zadał pan pytania, które i mnie nurtują. Chodzą mi po głowie trzy ustawy : o zam. Publicz., PPP i o gospod. nieruchomościami. Do każdej z nich mam wątpliwości, czy mogę ją zastosować.
Co do ust. o zam.publ. – to myślałam, żeby zrobić właśnie tak jak Pan napisał- konkurs, a nagroda mogłoby być wykonanie wystroju ( z wolnej ręki ) , ale czy dzierżawa tez może być forma nagrody? Wg. mnie tu kłania się ust. o gosp. nieruchomościami. Czy może jednak można wprowadzić dzierżawę jako formę nagrody, dla tego oczywiście, kto wygra konkurs. Ceną byłaby właśnie wysokość czynszu. Z drugiej jednak strony, podmiot który ta karczmę będzie prowadził, będzie na tym zarabiał. Nie będzie otrzymywał pieniędzy od nas, tylko płacić mu będą goście. Czy w zamówieniach publ. Jest miejsce na to, by wykonawca zarabiał na wykonanym zadaniu? Jeśli nagroda będzie mogła przybrać formę dzierżawy, to oczywiście nie ma problemu, bo z samej definicji dzierżawy wydzierżawiający ma prawo pobierać pożytki. Pobieranie pożytków doskonale również wpisuje się w ust. PPP. Tylko tu z kolei mam wątpliwości, czy my mam prawo pobierać czynsz?
1. Partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić sposób realizacji przedsięwzięcia jeżeli przynosi to korzyści dla interesu publicznego przeważające w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia.
2. Korzyścią dla interesu publicznego jest w szczególności oszczędność w wydatkach podmiotu publicznego, podniesienie standardu świadczonych usług lub obniżenie uciążliwości dla otoczenia.
Czy pobieranie czynszu będzie się mieściło w ramach „korzyści dla interesu publicznego” określonego w art.3 ustawy. Z drugiej strony znów kłania się definicja dzierżawy – dzierżawca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz.
Za stosowaniem ust. PPP będzie też przemawiało to, że my nie chcemy już angażować środków na wystrój tej karczmy. W ramach PPP zrobiłby to podmiot prywatny w ramach swoich środków.
Może to wszystko trochę chaotyczne, ale w pracy nie nikogo, komu mogłabym przekazać swoje wątpliwości, dlatego chciałam przedstawić swój tok myślenia. Bardzo proszę o opinię, co Pan o tym myśli, gdzie się mylę, a gdzie mam rację? I czy PPP byłoby tu jednak najlepszym rozwiązaniem?

ODPOWIEDZ