Zamówienia uzupełniające

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Urzędnik1
Posty: 112
Rejestracja: 16 wrz 2008, 12:40

Post autor: Urzędnik1 » 16 wrz 2008, 12:45

Jaki tryb zamówienia należy stosować przy udzielaniu zamówień uzupełniających jeżeli ich wartość jest mniejsza od 14000 euro

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 wrz 2008, 13:15

Wtedy nie trzeba stosować PZP, a więc od zamawiającego zależy jak od strony formalnej udzieli zamówienia, chyba że zamawiającego wiąże jakiś regulamin udzielania zamówień poniżej progu 14000 euro.

oodkrywcaa1
Posty: 7
Rejestracja: 16 wrz 2008, 13:30

Post autor: oodkrywcaa1 » 16 wrz 2008, 13:34

Moim zdaniem popartym w ostatnim szkoleniu P. Czabana to należy zastosować artykuł 67 ust. 1 zamówienie z wolnej reki. Przewidział Pan przecież w SIWZ roboty uzupełniające polegajace na tym rodzaju robót.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 wrz 2008, 13:37

To jasne, że stosuje się zamówienie z wolnej ręki do zamówień uzupełniających, ale w przypadku kiedy w ogóle nie trzeba stosować ustawy PZP ze względu na wartość zamówienia uzupełniającego to i zamówienie z wolnej ręki nie jest obowiązkowe.

oodkrywcaa1
Posty: 7
Rejestracja: 16 wrz 2008, 13:30

Post autor: oodkrywcaa1 » 16 wrz 2008, 13:44

Skoro roboty uzupełniające przewidziane zostały w SIWZ czyli zakres robót i ich wartość musiała być znana juz na etapie opracowania SIWZ. Czyli po co w takim wypadku zostały one w ogóle ujete w SIWZ, po drugie jeżeli wykonawca robót podstawowych ustalił ich wartość czyli przeprowadzone zostały negocjacje z wykonawcą, to przeprowadzona została już w części procedura zamówienia z wolnej ręki. Może w części pan Piotr ma racje, ale nie dokońca jestem do tego przekonany.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 wrz 2008, 13:56

Aby skorzystać z zamówień uzupełniających trzeba je przewidzieć w siwz, to prawda. Nie jest jednak powiedziane, że z góry wiadomy jest zakres tych robót i ich wartość. Jeżeli zamawiający przewidział zamówienia uzupełniające na maksymalnym dopuszczanym poziomie tj. 50% to jednak nie oznacza to, że faktycznie musi udzielić takich zamówień na takim poziomie. Może nie udzielić wcale, może np. udzielić jednego zamówienia uzupełniającego na 20% wartości, może udzielić pięciu zamówień każde po 10%. Przewidzenie w siwz takich zamówień jest konieczne aby z nich skorzystać, ale w siwz nie opisuje się ich zakresu ani ilości, bo tego nie wiadomo. Wiadomo, ze zamówienie uzupełniające musi spełniać przesłanki opisane w art. 67 i trybie zamówienia z wolnej ręki będzie zazwyczaj udzielane. To jasne, ze przed udzieleniem zamówienia uzupełniającego toczą się negocjacje między wykonawcą i zamawiającym. Jeśli jednak będzie to ustawowe zamówienie z wolnej ręki to w dokumentacji postępowania musi znaleźć się zaproszenie do negocjacji, musi być co najmniej oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a przy wartości przekraczającej progi unijne jeszcze zamawiający musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uważam, że jeśli zamówienie uzupełniające nie przekracza wartości 14000 euro (oczywiście jako całość dopuszczonych przez zamawiającego uzupełnień) to odformalizowanie udzielenia takiego zamówienia może być większe i nie muszą znaleźć zastosowania konkretne przepisy ustawy o zamówieniu z wolnej ręki.

oodkrywcaa1
Posty: 7
Rejestracja: 16 wrz 2008, 13:30

Post autor: oodkrywcaa1 » 16 wrz 2008, 14:20

Jeżeli przyjąć tok myślenia Pana Piotra, to w tym wypadku zamówienie to nie jest robotą uzupełniającą, nie maja zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a więc zlecic zamówienie mozemy takze innemu wykonawcy na podstawie regulaminu organizacyjnego.Negocjujemy nie tylko z jednym wykonawcą (art. 66) z wykonawcą zamówienia podstawowego? Mozemy zlecic to również innemu wykonawcy?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 wrz 2008, 14:33

Nie stosowanie PZP ma zastosowanie raczej do procedury, a nie do definicji zamówienia uzupełniającego przyjętego już przez zamawiającego w siwz dla zamówienia podstawowego. To oczywiste, że można je udzielić tylko wykonawcy zamówienia podstawowego, na tym polega zamówienie uzupełniające.

Urzędnik1
Posty: 112
Rejestracja: 16 wrz 2008, 12:40

Post autor: Urzędnik1 » 16 wrz 2008, 14:48

W związku z prowadzoną dyskusją proszę o udzielenie mi odpowiedzi.
1. W SIWZ przewidziałem roboty uzupełniające
2. Zamierzam udzielić zgodnie z siwz zamowienia uzupełniającego wykonawcy zamówienia podstawowego.
3. Wartośc zamówienia nie przekracza wartości 14 000 euro.
W związku z powyższym czy udzielam zamówienia na podstawie art. 67 , czy na podstawie art. 4 ust. 8 tj. zawieram tylko umowę z wykonawcą zamówienia podstawowego.
Regulamin wewnętrzny przewiduje iż w przypadku udzielenia zamówienia o wartości powzej 14 tyś euro wymagane jest złożenie oferty przynajmniej 2 firm. Co mam robić w takim wypadku? Czy moge powołać się na art. 66 ustawy prawo zamówien publicznych i zrezygnować z drugiej oferty?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 wrz 2008, 15:03

Napisałbym, że udzielam zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 PZP, ale jednocześnie jeśli zdecydowałbym nie stosować przepisów proceduralnych prowadzenia ZWR według ustawy to też bym to napisał w uzasadnieniu udzielenia zamówienia. Tutaj można zawrzeć umowę tylko z konkretnym wykonawcą dlatego nie da się zastosować postanowień regulaminu. Na marginesie to macie bardzo restrykcyjny regulamin skoro muszą być dwie oferty dla udzielenia zamówienia, a jeśli stosować przetarg nieograniczony według PZP to wystarczy tylko jedna oferta.

oodkrywcaa1
Posty: 7
Rejestracja: 16 wrz 2008, 13:30

Post autor: oodkrywcaa1 » 16 wrz 2008, 15:07

Zamówienie z wolnej ręki nie jest obowiązkowe w przypadku gdy nie trzeba stosować ustawy pzp. Potem Pan Piot pisze ze dotyczy to tylko procedury, a nie definicji robót uzupełniających. Czyli stosujemy ustawę ale tylko w zakresie dotycząco robót uzupełniających. Moim zdaniem albo stosujemy ustawę albo nie. nie możemy wybiórczo stosowac ustawy.
Według mnie:
art. 67 ust. 1 pkt. 8 bez wzgledu na to że wartość robót zostanie ustalona poniżej 14 000 euro w wyniku negocjacji. Przecież wartośc robót ustalona zostanie z wykonawca w wyniku prowadzonych negocjacji.
Moim zdaniem ewidentnie zamówienie z wolnej reki -moze jednak sie myle.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 wrz 2008, 15:14

Ja swoje zdanie wyraziłem. Wiem, ze na ten temat nie ma jednolitego poglądu, ale nie mogę się zgodzić z wersją, że obowiązkowo trzeba stosować przepisy proceduralne o wolnej ręce zgodnie z PZP. Po za tym Panowie gratuluję pomysłu wspólnej dyskusji na forum w ramach zamówień publicznych Urzędu Gminy w Szczytnie. Zwróćcie uwagę, że nie wolno już od ponad roku żądać wykazu podwykonawców w ofercie tak ja Państwo żądacie w siwz na stację wodociągową w Szymanach. Poprawcie to póki nie bylo otwarcia ofert. Pozdrawiam.

oodkrywcaa1
Posty: 7
Rejestracja: 16 wrz 2008, 13:30

Post autor: oodkrywcaa1 » 16 wrz 2008, 15:28

dziękuje za gratulacje. pomysł zrodził się w trakcie , w celu pobudzenia aktywności forum.Napewno nie miało to na celu wprowadzenie kogoś wbłąd, luv b podobe rzeczy. Dziękuje za wskazówki dotyczące przetargu na Szymany.
Szkoda tylko że z nazwiska podał Pan dane osobowe. To juz było ujawnienie danych osobowych - zdeko przegęcie, ale trudno mam nadzieje ze niem iał Pan nic złego na mysli.
Pozdrawiam napewno jeszcze z chęcio porozmawiamy, to bardzo ciekawy temat

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 wrz 2008, 15:31

Ależ oczywiście nie miałem nic złego na myśli. Skoro nie życzą sobie Panowie podawania nazwisk, usuwam je z postu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że wasze nazwiska są podane i powszechnie dostępne na stronie Urzędu Gminy a więc trudno mówić o ujawnianiu danych osobowych, bo jesteście urzędnikami a więc osobami publicznymi niejako. Na tym zaś wątku prowadzicie rzeczową rozmowę i nie świadczy ona o was źle. Pozdrawiam.

ODPOWIEDZ