Zamówienia dodatkowe

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Elżbieta
Posty: 29
Rejestracja: 05 paź 2007, 13:45

Post autor: Elżbieta » 05 paź 2007, 14:19

Witam. Mam pytanie. Czy zamawiający może na podstawie art.67.1.5 udzielić zamówienia dodatkowego, jeżeli wynagrodzenie w zamówieniu podstawowym było ryczałtowe? Były to roboty budowlane w trakcie których okazało się że po usunięciu warstwy papy na wyższej części budynku, betonowe podłoże nie kwalifikuje się do położenia nowego pokrycia czego nie przewidziano w kosztorysie inwestorskim. W związku z powyższym czy istnieją przesłanki do zastosowania trybu z wolnej ręki i w ramach nowej umowy z tym samym wykonawcą można udzielić zamówienia dodatkowego.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 05 paź 2007, 19:15

Tak. Jeżeli spełniacie przesłanki określone w art. 67 ust 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych to można zawrzeć umowę o roboty dodatkowe. Ustawa nie ogranicza takiej możliwości tylko do zamówień nie ryczałtowych.

Elżbieta
Posty: 29
Rejestracja: 05 paź 2007, 13:45

Post autor: Elżbieta » 06 paź 2007, 19:44

Dziękuję bardzo za odpowiedz. Też tak uważałam bo przesłanki określone w art.67 ust.1 pkt 5 spełniamy ale mój radca prawny stwierdził, że przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie ma zamówień dodatkowych, że wykonawca wyceniając robotę musi uwzględnić swoje ryzyko, że wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego.Pozdrawiam.

zaczyna
Posty: 25
Rejestracja: 24 lis 2006, 9:04

Post autor: zaczyna » 08 paź 2007, 12:00

ja bym się zgodził z twoim radcą, cena ryczałtowa obejmuje wykonanie całości zamówienia, daje W. lepiej zarobić jeśli jest wszystko OK, ale też wiąże się z ryzykiem dopłacenia do interesu, jesli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych/nieprzewidzianych ; dlatego dla mnie lepszym rozwiązaniem jest wyn. kosztorysowe - W. dostaje tyle, ile wykonał ,

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 paź 2007, 13:07

Czy w każdym przypadku w razie ryczałtowego ustalenia płatności wykonawca będzie miał obowiązek wykonania robót dodatkowych w ramach pierwotnej umowy? To chyba nie takie jednoznaczne. Zależy co mówi umowa. Może jej zakres jest określony na tyle konkretnie, że zamówienie dodatkowe, które jak okazało się później, jest niezbędne, obejmuje nieco inny zakres na wykonanie którego wykonawca się nie zgadza. Sadzę, ze życie może przynieść różne przypadki, które nie dadzą się podciągnąć pod realizację zamówienia podstawowego, a już na pewno nie zawsze wykonawca zgodzi się je wykonać bez zamówienia dodatkowego. Ja uważam, ze można zastosować zamówienie dodatkowe, to prawda jednak, ze są też inne zdania na ten temat.

Elżbieta
Posty: 29
Rejestracja: 05 paź 2007, 13:45

Post autor: Elżbieta » 08 paź 2007, 13:36

No dobrze. Ale w robotach budowlanych przy wynagrodzeniu kosztorysowym nie powinno być w takim razie zamówień dodatkowych. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania tzw."robót dodatkowych" tzn. takich, których nie dało się przewidzieć a które są konieczne do wykonania wystarczy "protokół konieczności" potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestroskiego, wykonawcę i zamawiającego. W moim rozumowaniu "zamówienie dodatkowe" to nowe zamówienie realizowane w procedurze zamówienia z wolnej ręki, które kończy się nową umową, nowym protokółem.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 paź 2007, 13:49

Zamówienia dodatkowe na roboty budowlane czy to gdy zamówienie jest ryczałtowe, czy kosztorysowe, są udzielane w wyniku przeprowadzenia postępowania zamówienia z wolnej ręki, w którym jest tworzony protokół, jest podpisywana osobna umowa i w której należy zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych jełki zamówienie ma odpowiednią wartość.

Elżbieta
Posty: 29
Rejestracja: 05 paź 2007, 13:45

Post autor: Elżbieta » 08 paź 2007, 14:29

Sory ale jest to mój pierwszy przetarg na roboty budowlane z wynagdorzeniem ryczałtowym. W moim rozumowaniu przy wynagrodzeniu kosztorysowym w umowie wpisujemy cenę określoną w ofercie przetargowej oraz m.innymi zapis, że wszelkie roboty nie przewidziane w dokumentacji projektowej a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia (tzn. takie roboty, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy) mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.. Czy na podstawie protokołu konieczności sporządza się nową umowę? Nic z tego nie rozumiem. Chyba muszę zapisać się na szkolenie.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 09 paź 2007, 22:46

Zamówienia na roboty budowlane należą do trudniejszych. Jeśli w opisywanym przez Panią przypadku wykonawca zobowiąże się do wykonania za cenę ofertową także nieprzewidzianych wcześniej rozszerzonych zakresów zamówienia to czemu nie. Możliwe tylko, że ujmując te przyszłe, a niepewne rozszerzenie poda też wyższą cenę ofertową, która nie będzie was satysfakcjonować. I to jest pewna wada ryczałtu, ktoś daje cenę z księżyca choć od razu widać że można z powodzeniem wykonać za mniej.

ODPOWIEDZ