Zamawiający może żądać dodatkowych informacji

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 24 gru 2007, 8:09

Zamawiający może żądać dodatkowych informacji - Rzeczpospolita, 19 grudnia 2007

Zamawiający ma obowiązek wezwać do uzupełnienia informacji, jeśli wykonawca złożył wadliwy dokument.

ORZECZENIE

Katowicki Holding Węglowy wybrał w przetargu na dzierżawę kombajnów ścianowych ofertę DBT Polska. Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne nie zgodziły się z rozstrzygnięciem przetargu i wniosły protest. Zarzuciły zamawiającemu, że zwycięski wykonawca powinien zostać wykluczony z przetargu, bo nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W specyfikacji zamawiający wymagał, aby uczestnicy przetargu wykazali się odpowiednim doświadczeniem w zakresie wykonanych dostaw. Ponadto żądał, aby dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotychczasowych dostaw zawierały informację o terminach realizacji zamówień oraz ich wartościach netto. W przypadku gdyby treść dokumentów wystawionych przez odbiorców nie potwierdzała wartości zamówień netto, zamawiający dopuszczał możliwość przedstawienia przez wykonawców dodatkowych dokumentów.

Zdaniem Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych, dokumenty złożone przez DBT nie zawierały informacji potwierdzających wartości wykonanych zamówień netto, a więc wybrany wykonawca nie spełnił wymagań specyfikacji.

Zamawiający częściowo uwzględnił protest i na podstawie art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.; dalej p.z.p.) wezwał DBT do uzupełnienia dokumentów złożonych w postępowaniu przetargowym poprzez złożenie dokumentów potwierdzających wartość wykonanych dostaw.

Zabrzańskie zakłady odwołały się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dodatkowo podnosząc, iż art. 26 ust. 3 p.z.p. dotyczy uzupełniania dokumentów w sytuacji gdy wykonawcy bądź nie złożyli oświadczeń i dokumentów, bądź złożyli je z błędami. Natomiast DBT złożył dokumenty, ale ich treść nie potwierdzała spełnienia warunków posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Tym samym w przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie mógł wezwać wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Zespół Arbitrów oddalił odwołanie, wskazując, że zamawiający nie naruszył art. 26 ust. 3 p.z.p. Stwierdził, że złożenie dokumentu wskazującego na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu stanowi wypełnienie normy zawartej w art. 26 ust. 3 p.z.p., bo niewątpliwie wykonawca w takiej sytuacji nie złożył oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Sygn. akt UZP/ZO/0-1179/07

ODPOWIEDZ