Wykonawca, który nie chce zawrzeć umowy, wypada z gry

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 25 maja 2007, 8:02

Wykonawca, który nie chce zawrzeć umowy, wypada z gry - Rzeczpospolita, 25 maja 2007


Firma, która wygrała przetarg, ale odmawia podpisania umowy, nie może się odwoływać od dalszych decyzji zamawiającego


Przetarg na budowę węzła komunikacyjnego Kielce Północ wygrało konsorcjum, na czele którego stało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Przed zawarciem umowy zmieniła się jednak sytuacja ekonomiczna. Wzrosły ceny zarówno materiałów budowlanych, jak i robocizny. Dlatego też zwycięskie konsorcjum chciało zmienić umowę i zwaloryzować ceny.

Zamawiający uznał jednak, iż nie ma do tego prawa, tym bardziej że przetarg był wszczęty przed 25 maja 2006 r. Wtedy to weszła w życie nowelizacja przepisów, która dopuszcza możliwość zmiany sposobu świadczenia. Ponieważ konsorcjum konsekwentnie odmawiało podpisania umowy, zamawiający postanowił wybrać ofertę drugą w kolejności. Złożyła ją firma Strabag.

Konsorcjum złożyło odwołanie. Podkreślało w nim, że jest zainteresowane zawarciem umowy, ale nie może wykonać zamówienia na warunkach zaproponowanych w ofercie, gdyż oznaczałoby to straty finansowe. Zwróciło jednocześnie uwagę, że nawet po waloryzacji cen jego oferta nadal byłaby o blisko 40 mln zł tańsza od konkurencyjnej. Dodatkowo podniosło, że firma Strabag powinna zostać wykluczona z przetargu, gdyż nie spełniła warunków.

Arbitrzy uznali za bezsprzeczne, że konsorcjum uchylało się od zawarcia umowy. A to ich zdaniem oznacza, że odwołanie nie może zostać rozpoznane. -Posiadanie interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia jest konieczną przesłanką materialnoprawną skutecznego wnoszenia środków ochrony prawnej, ponieważ tylko wykonawca, który wykaże doznanie uszczerbku w interesie prawnym lub możliwość takiego uszczerbku, jest uprawniony do złożenia protestu i odwołania. Odwołujący, uchylając się od podpisania umowy, faktycznie zrezygnował z uzyskania zamówienia, a tym samym utracił prawo do kwestionowania czynności zamawiającego - uzasadniła wyrok przewodnicząca Alicja Juszczyk (sygn. UZP/ZO/0574/07).

Sławomir Wikariak

ODPOWIEDZ