Wykluczenia z postępowania wykonawcy...

Artykuły specjalistów z rynku zamówień publicznych, publikowane w serwisie Przetargi.pl
Admin
Site Admin
Posty: 25
Rejestracja: 10 paź 2006, 20:16

Post autor: Admin » 02 lis 2009, 13:56

...który wykonywał czynności związane z jego przygotowaniem

Kwestię przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego reguluje art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2.[...]
Przeczytaj cały artykuł

ODPOWIEDZ