Wybór nakorzystniejszej oferty

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 15 sty 2007, 14:40

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, jedna została wykluczona, druga przewyższa kwotę jaką ... , ale jest ofertą najkorzystniejszą.( nie podlega wykluczeniu/ odrzuceniu/
I teraz co robi Zamawiający?
Jednocześnie zawiadamia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu? Czy też czeka na decyzję kierownika zamawiającego o zwiększeniu środków na realizację zadania?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 15 sty 2007, 14:58

Poczekać na decyzję o zwiększeniu środków. Raczej nie wyobrażam sobie sytuacji, że najpierw zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą. Wysyła informację do zwycięskiego wykonawcy. Tamten cieszy się z wygranej, przygotowuje dokumenty do podpisania umowy, a tu nagle okazuje się, że zamawiający jednak nie znalazł środków i wysyła informację o unieważnieniu postępowania. Takich sytuacji trzeba unikać. Jeżeli nie jest pewne czy środki się znajdą czy nie trzeba poczekać o ile oczywiście nie upłynie nam termin związania ofertą.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 15 sty 2007, 15:56

PiotrW;829 pisze:Poczekać na decyzję o zwiększeniu środków. Raczej nie wyobrażam sobie sytuacji, że najpierw zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą. Wysyła informację do zwycięskiego wykonawcy. Tamten cieszy się z wygranej, przygotowuje dokumenty do podpisania umowy, a tu nagle okazuje się, że zamawiający jednak nie znalazł środków i wysyła informację o unieważnieniu postępowania. Takich sytuacji trzeba unikać. Jeżeli nie jest pewne czy środki się znajdą czy nie trzeba poczekać o ile oczywiście nie upłynie nam termin związania ofertą.
Jeżeli zamawiający podejmie decyzję, że nie zwiększy środków to mimo wszystko równocześnie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnia postępowanie?
Chodzi mi o zapis art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty...

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 sty 2007, 8:03

Nie, zawiadamia się tylko o unieważnieniu. Wtedy wybór najkorzystniejszej oferty jest czynnością wewnętrzną zamawiającego, ale nie uzewnętrznianą. Powiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oznaczałoby dosłownie wybór czyli zwycięstwo w przetargu konkretnego podmiotu a w konsekwencji zaproszenie do podpisania umowy. Jeżeli zamawiający z powodu braku środków nie chce podpisać umowy to unieważnia postępowanie o taka informacja z uzasadnieniem idzie do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Co ciekawe nie ma obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 16 sty 2007, 9:42

PiotrW;833 pisze:Nie, zawiadamia się tylko o unieważnieniu. Wtedy wybór najkorzystniejszej oferty jest czynnością wewnętrzną zamawiającego, ale nie uzewnętrznianą. Powiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oznaczałoby dosłownie wybór czyli zwycięstwo w przetargu konkretnego podmiotu a w konsekwencji zaproszenie do podpisania umowy. Jeżeli zamawiający z powodu braku środków nie chce podpisać umowy to unieważnia postępowanie o taka informacja z uzasadnieniem idzie do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Co ciekawe nie ma obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
Teoretycznie to wszystko co piszesz oczywiście ma sens, ale ...
1. co z art. 91 ust 1
2. zapis w art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty ..., jeżeli pisałoby " cena złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu ... to nie miałabym żadnych wątpliwości

Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 16 sty 2007, 10:06

Grażyna z założenia i układu przepisów rozdziału 4 PZP wynika, że oferta najkorzystniejsza jest ofertą niepodlegającą odrzuceniu. Zauważ że przepisy dotyczące wyboru najkorzystniejszej są "później" niż odrzucenie. Zatem ustawodawca założył, iż zamawiający dokonują kompleksowej oceny ofert, odrzucają te które temu podlegają a z pozostałych wybierają najkorzystniejszą. To oczywiście teoria bo ileż to razy sie okazywało, że oferta uznana za najkorzystniejszą de facto nią nie była... ;)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 sty 2007, 10:08

Grażyna, fakt jest taki, że ustawa nieszczęśliwie wyraża się w kwestii wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku gdy postępowanie zostaje unieważnione. Zauważ tak samo, że w art. 92 nie ma już zapisu o obowiązku informowania UZP o wyborze najkorzystniejszej oferty a w art. 168 nadal pisze, że kontrola uprzednia jest wszczynana nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Prezesowi UZP informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprzeczność? Tak, ale jakże bliska polskiemu ustawodawstwu.
W poprzednim stanie prawnym początek art. 92 brzmiał: „O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia” i toczyła się dyskusja czy to oznacza wszystkich którzy nawet pobrali SIWZ ale nie złożyli oferty czy tylko ci którzy złożyli ofertę. Doktryna stała na stanowisku, że to drugie. Podobnie mamy do czynienia z niezręcznościami ustawowymi w przypadku „najkorzystniejszej oferty” Nie powiadamia się wykonawcy o czymś takim jak wybór najkorzystniejszej oferty gdy postępowanie jest unieważniane i tyle

ODPOWIEDZ