wybór najkorzystniejszej oferty

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
hulay
Posty: 2
Rejestracja: 23 sty 2008, 22:29

Post autor: hulay » 23 sty 2008, 22:34

ostatnio staralem sie o udzielenie zamowienia publicznego w wyniku przetargu nieograniczonego na uslugi budowlane. kryterium wybory najkorzystniejszej oferty w siwz to cena - 100%
w postepowaniu uczestniczylo 10 uczestnikow, rozpietosc byla znaczna, wybrano ofertę 40% droższa od najnizszej, jak to jest mozliwe i jakie sa mozliwe tego powody? co mozna zrobic? jak oprotestowac i czy inwestor poza ogloszeniem wyboru powienien podac przyczyny odrzucenia tanszych ofert?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 23 sty 2008, 23:09

Oczywiście zamawiający powinien podać przyczyna nie wybrania oferty najtańszej skoro cena była jedynym kryterium oceny ofert. Wynika to jasno z art. 92 Pzp:

Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty, o których mowa w art. 167 ust. 2, przekazuje te informacje również Prezesowi Urzędu oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.


To, że wybrano ofertę droższą nie musi być naganne, jeżeli oferty tańsze miały takie błędy, że trzeba było je odrzucić. Oprotestować to można, ale nie wiem z jakiej pozycji Pan występuje i jaki interes prawny Pan ma w uzyskaniu tego zamówienia. Jeżeli Pan złożył najtańsza ofertę i nie otrzymał uzasadnienia jej odrzucenia lub wykluczenia wykonawcy to jak najbardziej trzeba złożyć protest, bo postępowanie zamawiającego jest bezprawne.

hulay
Posty: 2
Rejestracja: 23 sty 2008, 22:29

Post autor: hulay » 24 sty 2008, 10:10

zlozylem najkorzystniejsza oferte a odrzucono takze inne 3 ktore byly rowniez korzystniejsze, oferta wybrana byla 5 pod wzgledem ceny...

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 24 sty 2008, 17:09

Nie złożył Pan najkorzystniejszej oferty skoro została ona odrzucona. Być może złożył Pan najtańszą ofertę, ale najkorzystniejsza okazałą się inna oferta. Jeżeli Pańska oferta jest poprawna to z pewnością ma Pan interes prawny w uzyskaniu tego zamówienia jeśli wykaże Pan, że zamawiający bezprawnie odrzucił ofertę. Proszę protestować.

seweryna
Posty: 3
Rejestracja: 26 sty 2008, 14:50

Post autor: seweryna » 29 sty 2008, 19:10

Czy mozna w tej sytuacji powiedzieć, że Pana firma i ewntualnie nastepny wykonawca z najniższymi cenami mają interes prawny do złożenia protestu, a pozostali odrzuceni wykonawcy własciwie nie są zaintersowani złożeniem protestu, jeżeli głównym kryterium była cena?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 30 sty 2008, 7:43

Czym innym jest zainteresowanie złożeniem protestu, a czym innym interes prawny. Ten ma interes prawny, który go ma. Znaczy to, że jeśli wykaże, iż na skutek bezprawnych działań zamawiającego nie uzyskał zamówienia to nieważne na której jest pozycji. Może być piąty w kolejności, ale będzie miał interes prawny gdy wykaże, że cztery korzystniejsze oferty powinny być odrzucone.

agsw20
Posty: 108
Rejestracja: 13 wrz 2007, 8:05

Post autor: agsw20 » 30 sty 2008, 10:38

ile dni potrzeba na wybor oferty najkorzystniejszej
ile pisze w ustaiwe
bo ja jak czytalam nie natknelam sie na to

agsw20
Posty: 108
Rejestracja: 13 wrz 2007, 8:05

Post autor: agsw20 » 30 sty 2008, 10:45

a jak to sie ma z tym przekazywaniem inf Prezesowi Urzedu lub Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego gdzy zamowienie jest rowne lub wieksze niz oprogi unijne

to tez jakos sie elektronicznie robi czy jak?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 30 sty 2008, 10:53

Art 92 Pzp mówi kiedy trzeba przekazać informację do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie ma w ustawie limitu czasu w jakim zamawiający musi się formalnie zmieścić z badaniem ofert. Powinien pamiętać jednak o terminie związania ofertą, po którego upływie jeśli najkorzystniejsza oferta nie będzie wybrana trzeba będzie postępowanie unieważnić.

ODPOWIEDZ