Wstrzymany termin związania ofertą.

Protesty, odwołania, skargi do sądu. Wszelkie tematy związane ze środkami ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.
szpital.ped.zp
Posty: 30
Rejestracja: 23 sty 2007, 11:42

Post autor: szpital.ped.zp » 26 cze 2007, 8:41

Witam,
jestem w trakcie rozpatrywania protestów, działając na podstawie art. 181 ust.1 ustawy przedmiotowe postępowanie zostaje zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. A co z terminem związania ofertą, czy on też jest wstrzymany? To jest duży przetarg i tu termin związania ofertą wynosi 60 dni i upływa 9 lipca. Pierwszy protest wpłynął 8 czerwca br. Czy od tej daty wstrzymuję równiez termin związania ofertą? W jaki sposób przedłużyć te 60 dni i wadium jeśli nie zdąże do 9 lipca zakończyć przetargu.
Proszę o pomoc.
MM.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 26 cze 2007, 9:16

Sprawy te rozstrzyga art. 181 Prawa zamówień publicznych. Termin związania ofertą ulega zawieszeniu od daty wniesienia protestu (jeśli protest jest oczywiście wniesiony po upływie terminu składania ofert) aż do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Art. 181 ust 2 mówi, że o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. Tak więc niezwłocznie po otrzymaniu protestu, najlepiej tego samego dnia lub najpóźniej kolejnego dnia (jeśli protest wpłynął późno po południu), zamawiający informuje o zawieszeniu terminu związania ofertą wszystkich wykonawców, którzy wnieśli oferty. Tę informację można zawrzeć w piśmie informującym o wniesieniu protestu i przesyłającym kopię protestu – zgodnie z 181 ust 3. Z chwilą wniesienia protestu zamawiający nie wie o jaki czas zostanie przedłużony termin związania ofertą i kiedy zostanie on odwieszony. Tym niemniej pamiętać trzeba nadal o starym terminie związania ofertą, bo wtedy zazwyczaj mija ważność wadiów wniesionych na przetarg. Nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, trzeba wezwać wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Jeśli więc 9 lipca upływa ważność wadiów należy najlepiej jeszcze w tym tygodniu wezwać do przedłużenia ich ważności.

szpital.ped.zp
Posty: 30
Rejestracja: 23 sty 2007, 11:42

Post autor: szpital.ped.zp » 26 cze 2007, 10:19

Czy do przedłużenia ważności wadiów wzywam wszystkich wykonawców czy tylko tych, którzy wygrali przetarg? (protesty wpłyneły po ogłoszeniu wyników).

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 26 cze 2007, 10:42

Zamawiający wzywa wszystkich wykonawców. Jest przecież teoretycznie możliwe, że jakiś protest zostanie pozytywnie rozpatrzony i okaże się, że kto inny wygra przetarg.

ODPOWIEDZ