Ważne, aby dokument stwierdzał niekaralność

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 lis 2007, 20:45

Ważne, aby dokument stwierdzał niekaralność - Rzeczpospolita, 20 listopada 2007

Zaświadczenie potwierdzające niekaralność przedsiębiorcy nie musi wskazywać przetargu, w którym chce on wziąć udział – uznali arbitrzy rozstrzygający spory w sprawach zamówień publicznych.

Jedna z firm startujących w przetargu na rekultywację terenów pogórniczych zakwestionowała poprawność zwycięskiej oferty. Chodziło m.in. o dołączone do niej zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, które informowało o niekaralności osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą. Zdaniem protestującej firmy dokument ten nie powinien być uwzględniony, gdyż nie wskazano w nim, w jakim celu został wydany.

Arbitrzy nie zgodzili się z tym zarzutem. Zwrócili uwagę, że dokument potwierdzał, iż przedsiębiorca nie figuruje w KRK, a więc nie mógł być karany również za czyny, które dyskwalifikowałyby go w przetargu. – Dla mocy dowodowej tego dokumentu nie ma znaczenia, że nie wskazuje wyraźnie postępowania. Również bez znaczenia jest, że w punkcie dotyczącym potrzeby uzyskania informacji nie są wpisane dane dotyczące celu jej uzyskania – uzasadniła wyrok przewodnicząca skład orzekającego Lidia Piotr-Krajecka.

– Dokument został wydany przez uprawniony organ, potwierdza spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu i jest aktualny w świetle prawa – dodała.

Firma, która złożyła protest, a po nim odwołanie, podważała również wykaz wykonanych robót, który miał dowodzić, że zwycięski przedsiębiorca ma doświadczenie w rekultywacji terenów pogórniczych.

W dokumencie tym wymienił zamówienia, które wcześniej wykonał, ich wartość, termin realizacji oraz nazwy inwestorów. Nie podał natomiast adresów inwestora. Dane te były zamieszczone, ale w innej części oferty.

Zdaniem arbitrów w tej sytuacji nie ma podstaw, aby wykluczyć przedsiębiorcę z przetargu. – Sporne jest jedynie miejsce zamieszczenia tych informacji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o spełnieniu warunków udziału nie decyduje jednak „lista obecności wymaganych dokumentów” i ich formalna zgodność ze wzorami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Decydują informacje wynikające z dokumentów załączonych do oferty – zaznaczyła przewodnicząca, oddalając odwołanie (sygn. UZP/ZO/0-1311/07).

ODPOWIEDZ