Wartość zamówienia przy etapowaniu zadania

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
MichalS
Posty: 3
Rejestracja: 03 mar 2008, 13:21

Post autor: MichalS » 03 mar 2008, 13:23

Witam

wykonuję zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi. Zadanie dzielimy na 3 etapy z czego I wykonywany był w 2007 roku, II będzie wykonywany w 2008 r., a III w 2009 r. Przystępując do II etapu wartość II i III etapu musimy zaktualizować art. 35 ust. PZP. Tym samym wartość zamówienia musi ulec zwiększeniu w stosunku do 2007 r. ze względu na aktualizację II i III etapu. Czy w protokóle z postępowania podaję wartość zamówienia zaktualizowaną czy wartość obliczoną w 2007 roku ?? Wydaję mi się, że trzeba zaktualizować również wartość III etapu zadania mimo, że przystąpimy do jego wykonywania w 2009 roku.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 04 mar 2008, 8:03

W Prawie zamówień publicznych nie ma mowy o zadaniach inwestycyjnych ani o etapach tylko o zamówieniach publicznych i o wartości zamówienia. Tak więc podstawowe pytanie co jest zamówieniem w tym przypadku? Czy podzieliliście to zamówienie na roboty budowlane i na każdą z części zamówienia organizujecie osobny przetarg, który wygrywają różni wykonawcy? W takim wypadku naturalne jest, że liczy się wartość całości. Wartość trzeba oszacować nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli po oszacowaniu wartość uległa zmianie to zaktualizować ją.

MichalS
Posty: 3
Rejestracja: 03 mar 2008, 13:21

Post autor: MichalS » 05 mar 2008, 11:34

Doprecyzowując nasze pytanie: przeprowadzamy 3 odrębne postępowania, na każdą część zamówienia w kolejnych latach. Czy należy aktualizować wartość tej części zamówienia która została już wykonana ( I etap w 2007 r.) czy też pozostawiamy wartość I części bez zmian i aktualizujemy wartość II i III części zamówienia a przeliczenia całości na euro dokonujemy już według nowego rozporządzenia ??

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 05 mar 2008, 15:04

Skoro jakieś zamówienie zostało wybrane i wykonane to nie odnoszą się do niego przepisy dotyczące ustalania szacunkowej wartości zamówienia, bo chodzi tu o dowiedzenie się w jakim progu wartościowym mieści się zamówienie i jakie rygory ustawowe zastosować (np. czy ogłoszenie o zamówienie wysyłamy do dziennika Urzędowego unii Europejskiej czy do Biuletynu zamówień Publicznych).

MichalS
Posty: 3
Rejestracja: 03 mar 2008, 13:21

Post autor: MichalS » 05 mar 2008, 15:59

Chyba piszę dość zawile.
Zadam to pytanie łopatologicznie. Postępowanie dotyczy budowy drogi: I etap-część wykonanie podbudowy, II etap-wykonanie warstwy wiążącej, III etap-wykonanie warstwy ścieralnej. Jaką kwotę stanowiącą wartość zamówienia wpisuję w protokół z postępowania w 2008 r.?. W 2007 r. była to kwota 1.000.000 zł. (wykonaliśmy 1 etap postępowania). Teraz wykonuję 2 etap – część postępowania (nowe postępowanie). 3 etap będziemy wykonywać w 2009 r. Czy aktualizuję całą wartość zamówienia (wszystkie części) wpisaną do protokołu w 2007 r. i przeliczamy na euro według nowego rozporządzenia ?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 05 mar 2008, 17:52

Ja bym zaktualizował tylko to na co jeszcze nie był ogłaszany przetarg czyli drugi i trzeci etap. Generalnie zaś pierwszy raz się spotykam, żeby w ten sposób dzielić wykonanie roboty budowlanej budowy drogi i wybierać różnych wykonawców do podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej. Czy jest Pan pewien, że jest to zgodne Prawem zamówień publicznych i definicją roboty budowlanej?

ODPOWIEDZ