Wadium

Ustawa Prawo zamówień publicznych i jej interpretacja. Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy przy prowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne
Ania
Posty: 41
Rejestracja: 14 wrz 2007, 9:42

Post autor: Ania » 21 sie 2008, 10:54

W przetragu nieograniczonym złozono dwie oferty. Pierwsza wniosła wadium w wymaganym terminie. Druga złozyła ofertę w terminie, ale na moment składania ofert Zamawiający nie miał zaksięgowanej na swoim rachunku wpłaty wadium. Godzinę po otwarciu ofert nadal nie ma środków na rachunku.Co teraz z ofertą-otwierać, czy zwrócić bez otwierania.

Ania
Posty: 41
Rejestracja: 14 wrz 2007, 9:42

Post autor: Ania » 21 sie 2008, 11:18

Wadium właśnie wpłynęło-1,5 godziny po terminie. Kiedy mam je zwrócić?Po terminie podpisania umowy, czy od razu

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 sie 2008, 12:09

Wszystkie oferty które złożono przed upływem terminu składania ofert trzeba otworzyć. Skoro ktoś zdecydował się wnieść wadium w pieniądzu to też powinien był zadbać by wpłynęło ono na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. (Art. 45 ust. 3 PZP: „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.”). Wadium wpłynęło po terminie a więc wykonawca podlega wykluczeniu z art. 24 ust 2 pkt 4). Zwrot wadium reguluje art. 46 ust 1. Z włąsnej inicjatywy zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeśli: upłynął termin związania ofertą, zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Na wniosek wykonawcy zwraca się wadium który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona. Jak widać teraz nie ma jeszcze żadnej podstawy do zwracania wadium.

AZ
Posty: 2
Rejestracja: 21 sie 2008, 13:24

Post autor: AZ » 21 sie 2008, 13:37

Tak jak napisał Piotr W, a poza tym Ania napisała :"Godzinę po otwarciu ofert nadal nie ma środków na rachunku.Co teraz z ofertą-otwierać, czy zwrócić bez otwierania"więc dodam -
Oferta wpłynęła przecież w terminie tylko wadium z tego co piszesz po terminie więc oferta powinna być otwarta na sesji otwarcia ofert w wyznaczonym w SIWZ terminie, a kwestia wadium rozstrzygana jest na etapie sprawdzania ofert czy wykonawca podlega wykluczeniu (24 ust.2 pkt 4) z powodu niewniesienia wadium.
Oferty nie otwiera się jeśli wpłynie po terminie, a nie gdy wadium jest po terminie.

Ania
Posty: 41
Rejestracja: 14 wrz 2007, 9:42

Post autor: Ania » 22 sie 2008, 10:13

Czy dla wykonawców wykluczonych z postępowania robic ZP20-kartę indywidulanej oceny oferty???

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 22 sie 2008, 10:56

Ależ oczywiście, że nie.

ODPOWIEDZ