Uzupełnienie dokumentów

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 16 sie 2007, 9:25

Zamawiający żądał od Wykonawcy dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu m.in. dokumentu potwierdzającego, że minimum 1 osoba, która będzie wykonywać zamówienie będzie posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, co najmniej w ograniczonym zakresie.
Wykonawca załączył uprawnienia budowlane o innej specjalności na nazwisko
np.Kowalski Jan. Czy w tej sytuacji Zamawiający wzywa Wykonawcę na podst art.26 ust. 3 do uzupełnienia w/w dokumentu?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 sie 2007, 17:26

Moim zdaniem nie ma przeszkód by wezwać do uzupełnienia tego dokumentu. Zawsze jest jakąś małą szansa, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia ale z jakichś powodów nie zostały one załączone w ofercie. Najprawdopodobniej skoro nie ktoś w ofercie nie wykazał się konkretnymi uprawnieniami zawodowymi to raczej ich nie ma, ale wezwać się powinno. Istnieje inny pogląd na tą sprawę nakazujący wykluczyć od razu wykonawcę, ale uważam że nie należy się z nim zgodzić. w czerwcowym numerze „Doradcy” był ciekawy artykuł na ten temat: Jak postąpić, gdy dokument nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu? Autorstwa Jacka Kaczmarczyka, w którym autor szczegółowo opisywał dwojakie podejście do tematu i argumentował dlaczego zgodnie za zasadami logiki należy jednak wzywać do uzupełnienia dokumentu.

Gdyby po wezwaniu wykonawca stwierdził, że osoba wytypowana przez niego nie ma uprawnień żądanych w siwz albo co gorsza zaproponował inna osobę na jej miejsce, co też się zdarza, należy wykonawcę wykluczyć.

moregun
Posty: 42
Rejestracja: 07 gru 2006, 11:42

Post autor: moregun » 20 sie 2007, 14:59

bez zakładania nowego postu zadam pytanie bo tez dotyczy uzupełniania dokumentów:

oferent nie złożył dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC firmy po wezwaniu do uzupełnienia przedstawił on dokument mówiący o tym ze ubezpieczenie zostało wogóle podpisane po terminie złożenia ofert. czyli w czasie składania ofert nie był on ubezpieczony ale w terminie dodatkowym wszystko już grało. co robić?

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 20 sie 2007, 15:06

Zgodnie z zapisem art 26 ust. 3 pzp w przypadku wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu "oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu ... wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oswiadczeń lub dokumentów", a więc taka polisa jest jak najbardziej OK.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 sie 2007, 20:05

Rzeczywiście, zgodnie ze znowelizowanym art. 26 ust 3 oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Niestety nie jest to całkiem szczęśliwe rozwiązanie, bo znajdzie się teraz wielu wykonawców, którzy umyślnie nie dadzą potrzebnych dokumentów do oferty, czekając czy ich oferta ma szansę na wybór, a potem dopiero po wezwaniu uzupełnią oświadczenia i dokumenty. Poważną krytykę brzmienia tego ustępu przeprowadza Ryszard Szostak w najnowszym Komentarzu do nowelizacji Prawa zamówień publicznych, podnosząc, że jest to naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców i zasady uczciwej konkurencji.

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 21 sie 2007, 7:34

I tu w pełni podzielam opinię - jak mozna nazwać równym traktowaniem wykonawców (jedna z fundamentalnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia) sytuację, gdy część wykonawców składa wszystkie dokumenty w terminie, a od tych którzy ich nie złożyli należy żądać uzupełnienia, przy czym mają one potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień wyznaczony w wezwaniu do uzupełnienia. Tym samym jedni wykonawcy muszą spełniać warunki udziału na dzień otwarcia ofert inni natomiast mogą później - kompletnie niezrozumiałe.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 22 sie 2007, 14:33

Spółka jawna dwuosobowa udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania spółki p.Kowalskiemu.Pełnomocnictwo podpisane jest przez jednego wspólnika spółki.
Z KRS wynika, że uprawnieni do reprezentowania spółki są wspólnicy reprezentujący spółkę lub każdy wspólnik samodzielnie. Czy w tej sytuacji
pełnomocnictwo jest udzielone poprawnie?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 22 sie 2007, 14:44

Taki zapis w KRS oznacza, że każdy ze wspólników jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki. Zgodnie z art. 29 Kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę i prawo to dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Tak więc ustanowienie pełnomocnika przez jednego ze wspólników jest wiążące.

Martita
Posty: 2
Rejestracja: 05 lis 2007, 11:18

Post autor: Martita » 05 lis 2007, 11:41

PiotrW;2110 pisze:Moim zdaniem nie ma przeszkód by wezwać do uzupełnienia tego dokumentu. Zawsze jest jakąś małą szansa, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia ale z jakichś powodów nie zostały one załączone w ofercie. Najprawdopodobniej skoro nie ktoś w ofercie nie wykazał się konkretnymi uprawnieniami zawodowymi to raczej ich nie ma, ale wezwać się powinno. Istnieje inny pogląd na tą sprawę nakazujący wykluczyć od razu wykonawcę, ale uważam że nie należy się z nim zgodzić. w czerwcowym numerze „Doradcy” był ciekawy artykuł na ten temat: Jak postąpić, gdy dokument nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu? Autorstwa Jacka Kaczmarczyka, w którym autor szczegółowo opisywał dwojakie podejście do tematu i argumentował dlaczego zgodnie za zasadami logiki należy jednak wzywać do uzupełnienia dokumentu.

Gdyby po wezwaniu wykonawca stwierdził, że osoba wytypowana przez niego nie ma uprawnień żądanych w siwz albo co gorsza zaproponował inna osobę na jej miejsce, co też się zdarza, należy wykonawcę wykluczyć.

No właśnie - należy wykluczyć... - ale co w sytuacji, gdy tego nie zrobimy i zrealizujemy zamówienie? 3 miesiące po realizacji zamówienia audyt wykrył nam taką właśnie niezgodność (osoby umieszczone w "wykazie kadry" nie maja wszystkich uprawnień żądanych w siwz), przy czym jako załącznik dodatkowy jest CV osoby (pracownika firmy), która wymagania te spełnia. Dodam, że oferta wykonawcy była jedyna, a zadanie zostało zrealizowane na najwyższym poziomie. Ponadto postawione przez nas wymagania co do kadry prowadzącej były nieco zawyżone - czy można przyjąc taką linie obrony, opierając sie na obiektywnych wytycznych (np. standardy kwalifikacji)?
Czy w ogóle życiorys może potwierdzać doświadczenie firmy? Czy mieliśmy prawo stawiać szczegółowe wymagania co do kadry? Jak się to ma do orzeczenia arbitrów z 5.12.2005r. (Sygn. UZP/ZO/0-3612/05)?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 05 lis 2007, 12:12

Sądzę, że żądanie od wykonawcy wykazaniem się, że dysponuje on kadrą, która posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe jest zasadny. O ile życiorysu nie powinno wymagać bo nie ma to znaczenia dla wykonania zamówienia, to wolno żądać informacji o uprawnieniach, bo od tego zależy czy wykonawca zrealizuje zamówienie. W SIWZ powinien być zapis, żeby oprócz oświadczenia o posiadanych uprawnieniach były także kopie nadanych uprawnień, wtedy łatwo byłoby ocenić czy ktoś ma czy nie ma potrzebnych uprawnień. Nie można przyjąć linii obrony, że wymogi w SIWZ były zawyżone, bo przecież to zamawiający powinien ustalić warunki tak, żeby były stosowne do zamówienia, a skoro już ustalił jak ustalił to powinny być spełnione. Bronić musicie się tym, że złożona oferta byłą kompletna i z niej wynikało, iż wykonawca spełnia warunki, a jak się okazało okłamał was o czym nie mieliście możliwości się dowiedzieć. Co więcej zamówienie zostało wykonane poprawnie. Umowy nie można też unieważnić skoro została już wykonana, a płatności zapewne dokonane. Być może audyt da się przekonać, że jako zamawiający dochowaliście należytej staranności przy wyborze oferty.

Martita
Posty: 2
Rejestracja: 05 lis 2007, 11:18

Post autor: Martita » 05 lis 2007, 13:10

Sęk w tym, że sytuacja nie jest jednoznaczna. Wykonawca nas nie okłamał, bo w "wykazie kadry" zawarł niektóre informacje i załączył CV. Natomiast chodzi o to, że jedno z wymagań spełnia TYLKO osoba NIE zamieszczona w w/w wykazie, choć jej CV też jest załacznikiem. Oceniajac ofertę komisja uznała, że w ten sposób wymóg jest spełniony. Audyt natomiast podszedł literalnie: jest wymaganie, jest wykaz - nie ma osoby w wykazie = wymaganie nie jest spełnione.
Na dziś grozi nam zwrot dotacji... Jak może wyglądać droga odwoławcza od raportu audytu?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 05 lis 2007, 13:20

To rzeczywiście sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jeżeli wykonawca nie wymienił osoby jako proponowanej do wykonania zamówienia, a tylko załączył jej CV, to tez miałbym wątpliwości. Wykonawcy często załączają do oferty różne niepotrzebne załączniki, które w ogóle nie są brane pod uwagę przy ocenie ofert. Wydaje mi się, że ważniejsze było wymienienie tej osoby w sposób wyraźny w ofercie, a nie żeby zamawiający domyślał się, że ktoś będzie prawdopodobnie wykonywał to zamówienie. Jak wygląda droga odwoławcza to trzeba zobaczyć w procedurach jakie beneficjent musi stosować w związku z dotacją. Pozostaje bronić się tym, że zamówieni wykonano poprawnie, że wykonawca zapewnił kadrę i wymienił ją w ofercie.

ODPOWIEDZ