Upływ terminu związania ofertą

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 21 mar 2007, 15:31

(Zamówienie powyżej 60.000 euro)Termin związania ofertą upływa 28.03.2007 r.Do Zamawiającego w dniu 20.03.2007 r. wpłynął protest. Bieg terminu związania ofertą został zawieszony. Teraz mamy taką sytuację:
1. Protest został odrzucony
2. Wykonawca składa odwolanie do UZP
3. UZP wydaje wyrok - ponowne badanie i ocena ofert
I teraz pytanie: Ile pozostaje dni związania ofertą?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 mar 2007, 16:49

Zostaje 8 dni, a po odwieszeniu terminu związania ofertą zamawiający natychmiast prosi o zgodę na przedłużenie tego terminu np. o 60 dni i spokojnie rozstrzyga postępowanie.

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 21 mar 2007, 21:38

A co w sytuacji gdy stało się to już w przedłużonym terminie związania ofertą? Może zamawiający zwlekał z jakiegoś powodu z wyborem oferty najkorzystniejsze, może potrzebne były jakieś specjalistyczne opinie biegłych, może pierwotny termin związania wynosił30 dni, a zamawiający lekkomyślnie przedłużył ten termin np. o 20 dni. Czas mija, wpływa protest i co dalej? Czy w ogóle da się waszym zdaniem jeszcze pozytywnie rozstrzygnąć takie postępowanie?

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 22 mar 2007, 7:53

A co jeżeli Zamawiający dzisiaj tj. 22.03.07 r. informuje wykonawców o zawieszeniu terminu związania ofertą?
Czy przed informacją o zawieszeniu terminu, Zamawiający może prosić o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą?

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 22 mar 2007, 8:13

Jeżeli zamawiający już raz zwracał się do wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą to niestety nie może tego uczynić ponownie (art. 85 ust. 2 Pzp .... tylko raz ....). w takim przypadku jeżeli do upływu terminu związania ofertą pozostało 8 dni a arbitrzy nakazują zamawiającemu ponowne badanie i ocenę ofert to moim zdaniem nie ma szans na pozytywne rozstrzygnięcie tego postępowania. Zakładając bowiem, że zamawiający po odwieszeniu terminu związania ofertą,
w tym samym dniu poinformuje wykonawców o wynikach postępowania po ponownej ocenie ofert to zabraknie mu czasu na zawarcie ważnej umowy. A to wszystko dlatego, że zgodnie z art. 94. ust. 1 zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wynika więc z tego, że upływ 7 dniowego terminu nastąpiłby ostatniego dnia terminu związania ofertą.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 22 mar 2007, 8:16

Przed informacją o zawieszeniu terminu oczywiście można prosić o przedłużenie terminu, choćby dlatego, że taka informacja może wyjść od zamawiającego zanim dotarł do niego protest. Uważam jednak, że jeśli protest wpłynął 20 marca, to o zawieszeniu terminu należało poinformować tego samego dnia lub najpóźniej następnego jeśli protest wpłynął po południu i nie było czasu na przygotowanie pisma. Dwa dni zwłoki to za dużo.

Art. 181. 1. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 22 mar 2007, 8:24

Dwa dni zwłoki to za dużo.

Jeżeli mimo wszystko dzisiaj poproszę o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą (protest wpłynął 20.03.2007 r. po godz. urzędowania) to tym samym łamię przepisy ustawy Pzp?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 22 mar 2007, 8:34

Literalnie patrząc jest to złamanie przepisów, bo był cały dzień 21 marca kiedy można było wysłać takie powiadomienie. Niech Pani jak najszybciej powiadomi wykonawców o zawieszeniu terminu związania ofertą. Lepiej późno niż wcale. Być może nie przyniesie to żadnych konsekwencji w tym postępowaniu. Być może też w razie późniejszej kontroli nie zwrócą na to uwagi, ale jeśli będzie ktoś skrupulatny i liczący terminy to może wykazać to jako uchybienie. Jeżeli jednak nie będzie na to żądnych protestów, ani innych reperkusji ze strony wykonawców to zapewne nie będzie żadnych poważnych konsekwencji.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 22 mar 2007, 10:16

Myślę, że całe postępowanie muszę unieważnić - nie mogę wezwać wykonawców do przedłużenia ważności wadium... (termin związania ofertą upływa 28.03.07)
Tylko teraz pytanie dot. unieważnienia zastosować 93.1.7? ( moim zdaniem nie bardzo mogę)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 22 mar 2007, 10:21

Termin związania ofertą uległ zawieszeniu automatycznie po wpływie protestu, a było to na 8 dni przed upływem terminu związania ofertą. Dziś powiadomi Pani o zawieszeniu terminu, a gdy protest zostanie ostatecznie rozstrzygnięty, termin ulegnie odwieszeniu i będzie nadal 8 dni. W tym samym dniu poprosi Pani o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Obecnie nie ma podstaw do unieważnienia postępowania.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 22 mar 2007, 10:31

Rozumiem, że mogę skorzystać z art. 181.2a? i jednym pismem powiadomić o wniesieniu protestu, zawieszeniu biegu terminu i przedłużenia ważności wadium?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 22 mar 2007, 11:30

Ja bym wysłał w jednym o wpłynięciu protestu i zawieszeniu biegu terminu związania ofertą, no i o wezwaniu do przystąpienia do protestu. W innym piśmie posłałbym prośbę o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, bo to całkiem inny temat.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 22 mar 2007, 12:12

Ja napisałam 2 pisma, jedno - zawiadomienie o wniesieniu protestu z jednoczesnym wezwaniem do przystąpienia, drugie - informacja o zawieszeniu biegu i wezwaniu do przedłużenia ważności wadium.
Zastanawiam się nad tym co Pan napisał:"W innym piśmie posłałbym prośbę o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, bo to całkiem inny temat.
Pytanie kiedy? Teraz nie mogę, termin uległ zawieszeniu... W związku z tym zostaje mi tylko czekać na rozwój wydarzeń, po odrzuceniu protestu mogę liczyć tylko na to, że wykonawca nie złoży odwołania do UZP...

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 22 mar 2007, 12:15

Tak jak napisałem poprzednio – po odwieszeniu terminu związania ofertą, teraz termin uległ zawieszeniu na 8 dni przed upływem i ten stan potrwa jeszcze trochę. Gdyby Pani poprosiła o to przed powiadomieniem o wpłynięciu protestu, gdy jeszcze termin biegł to miałoby sens. Teraz termin nie biegnie i inne prawy (związane z protestem) są ważniejsze.

ODPOWIEDZ