unieważnienie przetargu przez sąd, co z umowami??

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
zass
Posty: 1
Rejestracja: 29 lis 2007, 13:58

Post autor: zass » 29 lis 2007, 14:05

mam pytanko jak w temacie, co się dzieje z umowami już zawartymi gdy sąd orzeknie o unieważnieniu przetargu, na podstawie art 93 ust1 ptk.7, czy umowy ulegają rozwiązaniu z mocy samego prawa, czy na mocy tego wyroku , proszę o Waszą pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 29 lis 2007, 14:55

Art. 93 ust 1 pkt 7 jest powodem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Może tego dokonać sam zamawiający, który stwierdzi że postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zespół arbitrów, który stwierdzi to samo. Unieważnienie postępowania możliwe jest przed zawarciem umowy. Jełki zaś umowa zostanie podpisana wtedy sąd może orzec o nieważności umowy jełki zawarto ją z naruszeniem prawa tj. gdy na przykład postępowanie winno być unieważnione ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, ale nie było. O przyczynach nieważności, które mogą być stwierdzone mówi art. 146 Pzp:

Art. 146. 1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli:
1) ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba że z przepisów ustawy nie wynika taki obowiązek;
2) zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, w szczególności zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;
3) zamawiający zawarł umowę przed zakończeniem kontroli, o której mowa w art. 167;
4) zamawiający zawarł umowę przed upływem terminu do wszczęcia kontroli, o której mowa w art. 167;
5) zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy;
6) w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania;
7) zamawiający zawarł umowę przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności:
1) umowy, o której mowa w ust. 1;
2) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 2;
3) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1.

ODPOWIEDZ