Tylko zawinione opóźnienie decyduje o wykluczeniu

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 mar 2007, 8:17

Tylko zawinione opóźnienie decyduje o wykluczeniu - Rzeczpospolita, 6 marca 2007

Opóźnienie przedsiębiorcy przy dostawie, które nie wynikało z jego winy, nie jest powodem do dyskwalifikowania go przy następnych przetargach.

Tak wynika z wyroku arbitrów rozstrzygających spory w sprawach zamówień publicznych.
Szybka Kolej Miejska w Warszawie zorganizowała przetarg na dostawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych. Jednym z warunków wzięcia w nim udziału była wcześniejsza sprzedaż takich pociągów o wartości co najmniej 7 mln zł. Na potwierdzenie tego wykonawcy mieli złożyć wykaz zrealizowanych dostaw, a także dokumenty potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.
Startująca w tym przetargu spółka Newag dołączyła do oferty referencje wystawione przez SKM w innym postępowaniu. Znalazło się w nich sformułowanie, że zamówienie zostało wykonane z należytą starannością. Jednocześnie jednak zamawiający stwierdzał w nim, że dostawa była opóźniona o 15 dni, chociaż z powodów leżących po stronie administracji publicznej. SKM, mimo iż sama wystawiła ten dokument, doszła do wniosku, że nie może go zaakceptować. Uznała bowiem, że opóźnienie w dostawie oznacza nienależyte wykonanie umowy. Firma Newag w odwołaniu do arbitrów zwróciła uwagę na niekonsekwencję zamawiającego. W jednym postępowaniu potwierdzał, że dostawa została wykonana należycie, winnym zaś odwrotnie. Wykonawca zwrócił też uwagę, że czym innym jest opóźnienie, które nie wynika z winy dłużnika i nie rodzi konsekwencji prawnych, a czym innym zwłoka, która jest uchybieniem zawinionym.
Arbitrzy rozstrzygający ten spór doszli do wniosku, że wykonawca został bezpodstawnie wykluczony z przetargu. Zwrócili uwagę, że przepisy prawa zamówień publicznych nie zawierają definicji "należytego wykonania" zamówienia. - Dlatego uzasadnione jest odwołanie się w tej materii do art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdzie ustawodawca przewidział, przy spełnieniu szeregu okoliczności, możliwość wykluczenia wykonawcy tylko w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, będącego następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. Również przepisy kodeksu cywilnego łączą nienależyte wykonanie zwiną zobowiązanego -uzasadniła wyrok przewodnicząca Agnieszka Królak.
W tej sprawie bezsporne było, że spółka nie ponosiła winy za opóźnienia, dlatego nie powinna być wykluczona z przetargu (sygn. UZP/ZO/0-181/07).
Sławomir Wikariak

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 06 mar 2007, 19:48

Skoro wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia to nie można go na tej podstawie wykluczyć. Najlepiej brzmi to ,że zamawiający wykluczył wykonawcę na podstawie referencji wystawionych przez siebie. A gdyby uznał, że treść referencji jest niejasna to zażądałby wyjaśnień od wykonawcy w tej sprawie co miał na myśli zamawiający, który im wystawił referencje? :)

ODPOWIEDZ