Tragiczna pomyłka, a umowa już podpisana

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 27 sty 2008, 14:04

Ogłoszono przetarg, w którym były 2 zadania. Startowały 4 firmy, z których oferty 2 zostały odrzucone. Pierwsza z pozostałych firm złożyła ofertę na 2 zadania, druga z tych firm na jedno. Komisja sprawdziła obliczenia rachunkowe w ofertach obu firm. W ofercie 1 znaleziono istotne błędy, które zmieniały wartość zamówienia o ok. 30 tys. zł, w ofercie 2 firmy - sprawa groszowa. Wysłano pisma o zmianie wartości i obydwie firmy wyraziły zgodę na dokonanie poprawek. Umowa została zawarta. W ofercie firmy 1 wygrało zadanie nr 2, w ofercie firmy 2 zadanie nr 1.
Wczoraj zauważyłam, że komisja podczas sprawdzania poprawności obliczeń w ofercie nr 1 nie zwróciła uwagi na numerację, tzn. zwróciła, ale nie na naszą (na wydrukach oferty cenowej widoczna jest nasza numeracja stron). Obliczenia były sprawdzane na stronach spiętych i ponumerowanych przez wykonawcę, ale numeracja stron wykonawcy nie pokrywała się z naszą. Wykonawca pomylił kartki i nikt tego nie zauważył. Co gorsza zaakceptował cenę, która została wpisana do umowy, a umowa podpisana. Zmiana kolejności tych stron powoduje zmianę asortymentu a nie o to chodzi. Ta pomyłka nie ma wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej, bo akurat na to zadanie była to jedyna oferta, która i tak zostałaby wybrana. Nie wiem co zrobić w tej sytuacji. Wstyd mi jak diabli. W natłoku postępowań umknęło to także i mnie. Proszę o pomoc!

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 27 sty 2008, 17:15

Teraz tak sobie myślę, że jeżeli kartki były źle spięte i podliczone, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wartość zadania nr 1 w ofercie nr 1 jest niższa niż wybranej oferty nr 2 z zadaniem nr 1. Boże co teraz zrobić?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 28 sty 2008, 7:55

Prawdę mówiąc to chyba nie do końca rozumiem w czym jest problem. Kwestia numeracji stron oferty wykonawcy nie ma przecież nic wspólnego z numeracją stron zamawiającego. Czy chodzi o to, że wykonawca zapomniał jakiejś kartki na której miał podać jakieś ważne dla oceny oferty informacje? Co to znaczy, że zachodzi zmiana asortymentu? Czy chodzi o to, że wykonawca nie podał wszystkich rzeczy jakie wymagane są w siwz do kupienia przez zamawiającego?

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 28 sty 2008, 8:14

Chodzi o to, że zadanie nr 1 było wg naszej numeracji stron kolejno na stronach 18,19,20,21 (przyjęliśmy numeracje jednostronnicową) numeracja wykonawcy na stronach tego samego zadania kolejno : strona 5-6, 13-1415-16, 17-18.
Zadanie nr 2 wg naszej numeracji 22,23,24 , które wykonawca ponumerował kolejno 11-12, 7-8, 9-10.
I właśnie błędne ponumerowanie przez wykonawcę stron 7-8 i 5-6 spowodowało złe podliczenie wartości. W tej chwili sprawdziłam, że ta druga firma nie powinna w ogóle wygrać realizacji zadania nr 1, pod warunkiem, że ktoś dostrzegłby ten błąd...
To wygląda tak - nadaj swoim kartokom kolejną numerację, a później pomieszaj je i ponumeruj od nowa. Na wszystkich kartkach jest widoczna nasza numeracja stron nadania podczas pisania SIWZ.
Wyleją mnie z pracy. W końcu doczekali się.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 28 sty 2008, 9:04

No to wykonawca narobił bałaganu w dokumentach ofertowych. Nie powinni byli wygrać zadania nr 1? To znaczy, że inna oferta powinna być uznana za najkorzystniejszą? Konkurencja nie wnosiła protestu na wybór oferty? Czy to jest pewne, że poprawnie licząc wychodzi zwycięskiemu wykonawcy inna wartość z którą nie powinien był wygrać?

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 28 sty 2008, 9:21

PiotrW napisał/a: No to wykonawca narobił bałaganu w dokumentach ofertowych. Nie powinni byli wygrać zadania nr 1? To znaczy, że inna oferta powinna być uznana za najkorzystniejszą? Konkurencja nie wnosiła protestu na wybór oferty? Czy to jest pewne, że poprawnie licząc wychodzi zwycięskiemu wykonawcy inna wartość z którą nie powinien był wygrać?

Dokładnie tak. Na obydwa zadania powinna wygrać firma, która złożyła ofertę nr 1. Po poprawnym ułożeniu stron (wg widocznej naszej numeracji) wychodzi na to, że na zadanie nr 1 mieli ofertę niższą o 25 tys. zł.
Co teraz?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 28 sty 2008, 9:40

W takim razie umowa jest niestety z mocy ustawy nieważna:

Art. 146. 1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli:
5) zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy;
6) w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania;

Nieważność jest stwierdzana w drodze postępowania cywilnego. Jako podstawę do wytoczenia powództwa wskazać należy przede wszystkim przepis art. 705 § 1 k.c. oraz art. 189 k.p.c.

ODPOWIEDZ