Termin nie został przedłużony, a więc przetarg jest niew

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 mar 2007, 15:08

Termin nie został przedłużony, a więc przetarg jest nieważny - Rzeczpopolita 2 marca 2007


Po upływie terminu związania ofertą nie można zawrzeć umowy dotyczącej zamówienia publicznego. Dlatego przetarg musi zostać unieważniony


Ministerstwo Finansów prowadziło przetarg na stworzenie elektronicznej platformy, która umożliwi integrację między już istniejącymi systemami informatycznymi. To pierwszy krok do powstania systemu, który pozwoli przyjmować e-deklaracje od wszystkich przedsiębiorców.

W sprawie tego przetargu zapadło kilka wyroków. W jednym z nich arbitrzy pomylili strony. Zamierzali nakazać zamawiającemu, aby wezwał spółkę Infovide-Matrix do uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych. Zamiast tego wskazali w wyroku konsorcjum Winuel -Aram.

Później arbitrzy sprostowali ten błąd, zastępując nazwy firm wchodzących w skład konsorcjum nazwą spółki Infovide-Matrix. Zdaniem konsorcjum nie mieli jednak do tego prawa. Rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań pozwala na sprostowanie w drodze postanowienia błędów pisarskich lub rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek. Według konsorcjum oznaczenie strony nie może być uznane za taką omyłkę.

Zamawiający odrzucił ofertę konsorcjum. Podobnie postąpił z ofertami Infovide-Matrix i ComArch. Wszyscy wykonawcy złożyli protesty, a następnie odwołali się do arbitrów.

Skład orzekający nie rozpoznał merytorycznie postawionych zarzutów. Uznał bowiem, że przetarg i tak należy unieważnić z innych względów. Okazało się bowiem, że minął już termin związania ofertą. Upływał on 4 grudnia 2006 r. Tymczasem ministerstwo wezwało wykonawców do wyrażenia zgody na jego przedłużenie dopiero 6 grudnia 2006 r.

-Ta czynność zamawiającego została dokonana po upływie terminu związania ofertą - uzasadniła wyrok przewodnicząca Urszula Borowska-Zaręba. Zaznaczyła jednocześnie, że Ministerstwo Finansów było zobowiązane przez przepisy do wezwania wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą co najmniej siedem dni przed jego upływem.

Arbitrzy doszli do wniosku, że naruszenie zamawiającego uniemożliwiło zawarcie ważnej umowy. Zgodnie z art. 94 ust. 1 prawa zamówień publicznych umowę zawiera się nie później niż przed upływem terminu związania ofertą (sygn.: UZP/ZO/0-158/07, UZP/ZO/0159/07, UZP/ZO/0-160/07).

Sławomir Wikariak

ODPOWIEDZ