Taki sobie kazus ;)

Protesty, odwołania, skargi do sądu. Wszelkie tematy związane ze środkami ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.
Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 05 gru 2006, 15:01

Zamawiający dopuścił możliwość porozumiewania sie pisemnie i faxem, zaznaczając jednocześnie, że skuteczne wniesienie protestu wymaga formy pisemnej.
Zamawiający przesłał rozstrzygnięcie protestu faxem i pisemnie.
Pytanie:
Bieg terminu na wniesienie odwołania biegnie od otrzymania rozstrzygnięcia faxem czy od otrzymania rozstrzygnięcia pisemnie ? ;)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 05 gru 2006, 21:44

Kazus faktycznie fajny. :-) Od razu mi przychodzi do głowy jak niektórzy potrafią sobie utrudniać życie wprowadzając do SIWZ różnorodność form i obowiązków. A nie łatwiej zastosować jednolite zasady do wszystkiego? Czy to będą protesty, pytania do SIWZ, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i inna korespondencja między zamawiającym i wykonawcami – powinno się stosować jednolite zasady określone w SIWZ, bez rozróżniania, że wniesienie protestu to tylko pisemnie, a całą reszta to można i faxem. Zresztą brzmienie Art. 180. 1. Pzp: „Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.” – nie zachęca do stosowania róznych zasad do protestów tylko do odpowiedniego stosowania art. 27 ust 1-3. Moim zdaniem powinno się tu zastosować takie same zasady jak do całości postępowania.

Jeśli zaś chodzi o kazus to skuteczne będzie dostarczenie odpowiedzi na protest faxem skoro tylko wniesienie protestu jest zastrzeżone pisemnie. A prywatnie mówiąc to wykonawca powinien oprotestować taki zapis, bo nie widzę powodu, żeby dla samego wniesienia protestu robić taki wyjątek w postaci pisemności i utrudniania de facto wnoszenia protestu przez wykonawcę.

Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 06 gru 2006, 10:06

:). Cóż - odwołanie zostało wniesione - a termin wniesienia policzony wg dostarczenia pisma a nie faxu - zakładam, iż odwołujący przyjął zasade pisemności do całego postepowania protestacyjnego a nie jedynie do wniesienia protestu. Ciekawe co na to powie ZA...

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 gru 2006, 10:50

No to ciekawe czy arbitrzy zauważą w ogóle tę nieścisłość. Skoro protest został przyjęty i rozstrzygnięty to znaczy, że między zamawiającym i wykonawcą nie było co do tego sporu. Jeśli jeszcze zamawiający po prostu wysłał fax i nie ma zwrotnego potwierdzenia, że fax dotarł to nie dziwię się, że lepiej jest mu traktować datę pisemnego dostarczenia odpowiedzi na protest. Choć z drugiej strony czas leci i miałby krótsze terminy gdyby dopilnował tego faxu.

Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 06 gru 2006, 10:58

PiotrW;647 pisze:Skoro protest został przyjęty i rozstrzygnięty to znaczy, że między zamawiającym i wykonawcą nie było co do tego sporu. Jeśli jeszcze zamawiający po prostu wysłał fax i nie ma zwrotnego potwierdzenia, że fax dotarł to nie dziwię się, że lepiej jest mu traktować datę pisemnego dostarczenia odpowiedzi na protest. .
Wykonawca protest wniósł pisemnie - zgodnie z wymogiem SIWZ. Natomiast rozstrzygnięcie otrzymał faxem i pisemnie - pisemnie rzecz jasna później. No i termin na wniesienie odwołania liczył od pisma a nie od faxu. Arbitrzy na pewno zwrócą uwage na to bo przeciez badają czy odwołanie wniesione w terminie

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 gru 2006, 11:31

To rzeczywiście może być ciekawie, bo nagle wykonawca może się dowiedzieć, że jego termin minął, bo SIWZ nakazywał tylko protest wnieść pisemnie jako wyjątek od ogólnej zasady. Sam jestem ciekaw jak arbitrzy do tego podejdą, czy rozwiną myśl przekazywania i formy pism czy tylko prześlizgną się po temacie. Az prosi się o skomentowanie w wyroku różnych form jakich żąda zamawiający. A czy znany jest juz termin rozprawy?

Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 06 gru 2006, 11:40

To na szczęście nie własny przypadek ;) - ale bede znał rozstrzygnięcie i sie podziele na forum

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 07 gru 2006, 13:49

Mam taki oto praktyczny kazus wzięty z pewnej specyfikacji pewnego zamawiającego. W punkcie o formie kontaktów jest zapisane:

„W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.”

Natomiast w punkcie o formie wnoszenia protestu napisano tak:


„Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 u.p.z.p.”

A moje pytanie jest takie: Czy uznalibyście, że protest można wnieść tylko pisemnie czy faxem i elektronicznie też?

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 07 gru 2006, 21:09

Nieźle namieszane. Chyba ktoś przyzwyczajony do starych zapisów zostawił takie ich brzmienie. Skoro można wnosić i drogą elektroniczną i faxem, a do tego należy potwierdzić pisemnie to już chyba za dużo „szczęścia” naraz. Przecież można to uprościć wszystko. A co do wnoszenia protestu to nie było potrzeby pisać, że jest on „pisemny”, bo teraz ustawa nie określa go już tak. Ja bym radził dla przejrzystości unikać takich zapisów , bo tworzą duży zamęt w razie wątpliwości

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 gru 2006, 16:54

Od autora tego zapisu usłyszałem, że on to interpretuje po nowemu, tzn. że protest można przysłać faxem i potwierdzić pisemnie skoro ogólna zasada tamtego postępowania jest tak, że fax i droga elektroniczna są dopuszczone. Ja jednak nie jestem pewien czy skoro już tak zapis brzmi to nie można go interpretować ostrzej czyli, że sam protest musi wpłynąć w terminie na piśmie.

Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 26 lut 2007, 11:19

Marko;648 pisze:Wykonawca protest wniósł pisemnie - zgodnie z wymogiem SIWZ. Natomiast rozstrzygnięcie otrzymał faxem i pisemnie - pisemnie rzecz jasna później. No i termin na wniesienie odwołania liczył od pisma a nie od faxu. Arbitrzy na pewno zwrócą uwage na to bo przeciez badają czy odwołanie wniesione w terminie
No wiec - gwoli przypomnienia - decyzja ZA - odwołanie odrzucono jako wniesione po terminie :)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 27 lut 2007, 9:11

Zgadzam się z tą decyzją. Jeżeli tylko dla wniesienia protestu było zastrzeżenie pisemności to znaczy, że rozstrzygnięcie protestu można było poprzedzić faxem i od otrzymania faxu należało liczyć termin na wniesienie odwołania. Podaj proszę Marko jeśli możesz jeszcze sygnaturę tego rozstrzygnięcia.

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 28 lut 2007, 20:19

Skoro wykonawca zaplątał się w interpretację terminów to w sumie nie zdziwiłbym się gdyby podnosił nieczytelność faksu. No chyba, że był po prostu uczciwy lub wiedział, że musiałby się wykazać oryginałem otrzymanego faksu, a te zazwyczaj po skserowaniu się wyrzuca jeśli przychodzą na cienkim, zwijającym się papierze.

doradca
Posty: 2
Rejestracja: 22 mar 2007, 23:21

Post autor: doradca » 23 mar 2007, 0:17

Ciekawa dyskusja. Chcę dodać, że jeżeli dojdzie do arbitrażu lub rozpatrzenia skargi na wyrok/postanowienie zespołu arbitrów w przedmiotowej sprawie, to ciężar dowodu w zakresie skutecznego zapoznania się się z treścią pisma (rozstrzygnięcia protestu, zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy lub odrzuceniu jego oferty, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty czy unieważnieniu postepowania) będzie spoczywał na tej stronie "procesowej", która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 KC). Jeżeli np. rozstrzygnięcia protestu przesłano faksem i pisemnie - to termin należy liczyć od dnia skutecznego zapoznania z treścia zawiadomienia otrzymanego faksem (należy dysponować dowodem doręczenia faksu - poprawnej transmisji -"Raport z faksu"). Oczywiście zamawiający będzie w dobrej sytuacji, jeżeli będzie dysponwał potwierdzeniem otrzymania przez wykonawcę faksu (proponuję w końcowej części zawiadomienia np. dot. rozstrzygnięcia protestu umieszczać zapis, iż "Rozstzrygnięcie przesłano faksem na nr ....... i nie zwłocznie potwierdzono pisemnie. Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego faksu na nr ........"). W doktrynie znane są orzeczenia sądów okręgowych rozstrzygające podobne kwestie, m.in SO w Warszawie, który stwierdził iż przekazanie faksem określonego zawiadomienia nawet po godzinach urzędowania określonej instytucji - stanowi skuteczne doręczenie, jeżeli nastąpiło przed upływem określonego termin.
doradca

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 23 mar 2007, 8:08


ODPOWIEDZ