Szacowanie wartości zamówienia

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 14 lis 2007, 11:50

Dostawy udzielone w poprzednim roku budżetowym - do czego mam się odnieść:
poprzedni rok budżetowy w stosunku do dnia dzisiejszego, czyli dnia szacowania wartości zamówienia ( w tym wypadku bedzie to 2006r.),
czy do okresu, w którym dostawa ma nastąpić (dostawa ma nastąpić w 2008 r. więc rok budżetowy - 2007)?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 lis 2007, 12:38

Zgodnie z art. Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

Przepis ten dotyczy usług i dostaw powtarzających się okresowo, a więc nie jednej dostawy. Zasadniczo więc jeśli chodzi np.,. o dostawy nabiału lub pieczywa dla stołówki, którego to zamówienia nia da się dostarczyć od razu na cały rok zastosować można tego rodzaju oszacowanie wartości. Czyli na dostawy powtarzające się okresowo w roku 2007 bierzemy do obliczenia wartości dostawy z poprzednich 12 miesięcy lub z poprzedniego roku budżetowego czyli z 2006r. Takiego wyliczenia wartości nie stosujemy do pojedynczej dostawy.

Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 14 lis 2007, 12:47

Są to dostawy powtarzające sie okresowo - olej opałowy. I problem tkwi w tym, że w ostatnich 12 m-cach zużyliśmy oleju na kwotę 59.800 zł., w całym roku budżetowym 2007 będzie to 57.200 zł, a w roku 2006 - 65.540 zł. Są to wartości przy uwzględnieniu wzrostu cen w przyszłym roku. Którą kwote przyjąć?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 lis 2007, 13:03

Skoro ma to być dostawa na rok 2008 to rok budżetowy 2006 nie wchodzi w grę. Albo oszacujecie na podstawie ostatnich 12 miesięcy albo na podstawie roku 2007 – w oby wypadkach kwota wychodzi poniżej progu 14000 euro netto. Jako, że wartość niebezpiecznie zbliża się do tego progu, który w złotych wynosi 61.418 zł warto by jeszcze policzyć wartość według art. 34 ust 1 pkt 2) czyli wartość dostaw których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. Przy tej podstawie obliczenia wartości nie ma znaczenia jakie były ceny dostaw w przeszłości tylko jak kształtują się obecnie na rynku. Trzeba to obliczyć też w ten sposób żeby nie narazić się na zarzut nie dochowania art. 34 ust 2 czyli: „Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.” Jeśli w wyniku wyliczenia tej trzeciej wartości wyjdzie wartość powyżej 61.418 to należy udzielić zamówienia stosując ustawę Prawo zamówień publicznych.

Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 14 lis 2007, 14:30

Jeszcze jedno pytanie. "Prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem" - gdzie tego szukać?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 lis 2007, 14:42

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na dany rok jest zawsze zawarty w ustawie budżetowej. Ustawa Budżetowa Na Rok 2007 (Dz.U. z 2007r. Nr 15, poz. 90) w art. 25 mówi: „Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,9 %.”

Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 14 lis 2007, 14:47

Proszę o jeszcze jedną odpowiedź, bo w dniu dzisiejszym juz niczego nie jestem pewna. Art.32 ust.5 - wyodrębniona jednostka organizacyjna, w moim przypadku szkoła podstawowa. W stosunku do samorządu, gminy jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna i może na własne potrzeby przeprowadzać postepowanie? Nie musi robić tego gmina na potrzeby swoje i innych szkół?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 15 lis 2007, 7:08

Jeżeli szkołą podstawowa spełnia wymogi art. 32 ust 5 czyli posiada samodzielność finansową to udziela zamówień związanego z jej własną działalnością. Zapewne szkołą ta jest zakładem budżetowym gminy działającym na podstawie art. 79 ust 1a ustawy o systemie oświaty: „Szkoła publiczna, przedszkole publiczne i placówka publiczna prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, będące zakładem budżetowym, pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki na zadania oświatowe, o których mowa w art. 5a ust. 2.”

ODPOWIEDZ