Świetny komentarz Pana P. Trębickiego

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 22 lis 2007, 8:23

Aneks do umowy nie zastąpi pełnomocnictwa

Aneks do umowy spółki cywilnej nie może zastąpić pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

ORZECZENIE

Akademia Rolnicza w Krakowie w przetargu na dostawę sprzętu AGD wybrała ofertę firmy PH Pro-Hand. Inny wykonawca, PHPU Zuber, oprotestował to rozstrzygniecie, zarzucając zamawiającemu, że nieprawidłowo uznał, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, działający w formie spółki cywilnej Pro-Hand, przedłożyli wraz z ofertą pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.

Reprezentacja firmy

Zamawiający oddalił protest, wskazując, że zwycięską ofertę podpisała osoba prawidłowo umocowana do jej reprezentowania. Pro-Hand, działający w formie spółki cywilnej, załączył bowiem do oferty aneks do umowy spółki cywilnej, z którego wynika, kto był uprawniony do reprezentowania firmy. Zbędne było więc odrębne pełnomocnictwo.

Firma Zuber wniosła więc odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół Arbitrów uwzględnił je i unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty. Podkreślił, że status prawny spółki cywilnej powoduje, że jej wspólników należy traktować jako wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku prawo wymaga ustanowienia pełnomocnika umocowanego do reprezentowania ich w przetargu oraz do zawarcia umowy.

Zwycięzcy wykonawcy nie załączyli pełnomocnictwa spełniającego ustawowe wymogi, lecz aneks do umowy spółki cywilnej, z którego wynika, że osobą upoważnioną do reprezentowania firmy będzie Marcin T., czyli osoba, która podpisała ofertę. Tymczasem aneks do umowy spółki cywilnej może zastąpić pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Przepisy prawa zamówień publicznych nie regulują wprost formy i treści pełnomocnictwa, więc w tym zakresie stosuje się kodeks cywilny, przy czym z art. 23 ust. 2 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wynika, iż pełnomocnictwo takie powinno mieć charakter pełnomocnictwa rodzajowego, jakie jest wymagane do podejmowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (art. 98 zd. 2 k.c.). Pełnomocnictwo powinno więc obejmować umocowanie do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i do zawarcia umowy w tej sprawie. Natomiast aneks dołączony do oferty Pro-Hand może być traktowany wyłącznie jako pełnomocnictwo ogólne do podejmowania czynności zwykłego zarządu.

Sygn. akt UZP/ZO/0-942/07

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

OPINIA

PIOTR TRĘBICKI

radca prawny z Kancelarii GESSEL

Wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego arbitrzy tak często rzucają kłody pod nogi spółkom cywilnym. Wystarczy rzut oka na przepisy kodeksu cywilnego, aby sprawdzić, że co do zasady, każdy wspólnik spółki cywilnej jest umocowany do jej reprezentowania w zakresie zwykłych czynności spółki. Dla spółki handlującej sprzętem AGD złożenie oferty na sprzedaż lodówek to żadna niezwykła czynność. W ocenie rodzaju czynności, jej ewentualna niezwykłość nie polega na tym, że czynność dotyczy zamówienia publicznego. To wiedza, z pierwszego roku prawa.

Gazeta Prawna z 22 listopada 2007 r.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 23 lis 2007, 23:02

Komentarz logiczny. Teraz najbardziej ciekawi mnie jaki start będzie miała KIO, bo oczekiwania są duże. Niechaj arbitrzy jak najszybciej odejdą w przeszłość. Czytałem ostatnio kilka niedawnych orzeczeń arbitrów i przyznam, że trudno było mi się z nimi zgodzić.

Tymek
Posty: 4
Rejestracja: 20 sie 2007, 17:55

Post autor: Tymek » 25 lis 2007, 21:17

Orzeczenie skandaliczne, ale komentarz nie taki znowu trafiony. Wynika z niego, że zdaniem p. Trębickiego można ocenić skutki podpisania oferty przez jednego ze wspólników spółki cywilnej już na podstawie samej treści przepisu art. 866 KC. Ja ten komentarz rozumiem w ten sposób, że autor w ogóle nie widzi potrzeby załączania do oferty złożonej przez s.c. ani pełnomocnictwa ani umowy spółki.

Zacytuję zatem rzeczony przepis:
W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.
Osoby umocowane do reprezentowania s.c. nie są ujawniane tak, jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców wpisanych w rejestrze przedsiębiorców KRS. Zamawiający zatem musi otrzymać dokument, stanowiący dowód umocowania do złożenia oferty - albo w postaci umowy spółki, w której to umowie nie wyłącza się czynności złożenia oferty z zakresu umocowania wspólnika, albo w postaci pełnomocnictwa. Wykonawca złożył "aneks do umowy" - wskazał zatem nie tylko podstawę, ale i zakres umocowania wspólnika do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki (wygląda na to, że uregulowany nieco inaczej, niż stanowi dyspozytywny przepis ar. 866 KC). Wykonawca zachował się zatem właściwie. Błąd arbitrów polegał na tym, że czytając Pzp "literka po literce", nie potrafili przy interpretacji art. 23 Pzp zauważyć, że powoływanie pełnomocnika jest zupełnie zbędne w przypadku, gdy "wykonawcy działający wspólnie" mają już przedstawiciela ustawowego. Konkluzja takiego spostrzeżenia byłaby oczywista: tam gdzie ustawa żąda pełnomocnictwa, dokument wskazujący ustanowienie przedstawiciela ustawowego (umowa spółki, w tym przypadku - jej część nazwana "aneksem") czyni takiemu wymogowi zadość.

PS. Z tym pierwszym rokiem prawa to p. mec. zdrowo przesadził ;)

AdiPosen
Posty: 19
Rejestracja: 20 lis 2007, 15:00

Post autor: AdiPosen » 27 lis 2007, 10:29

Marko;2953 pisze:Aneks do umowy nie zastąpi pełnomocnictwa
Zwycięzcy wykonawcy nie załączyli pełnomocnictwa spełniającego ustawowe wymogi, lecz aneks do umowy spółki cywilnej, z którego wynika, że osobą upoważnioną do reprezentowania firmy będzie Marcin T., czyli osoba, która podpisała ofertę. Tymczasem aneks do umowy spółki cywilnej może zastąpić pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W drugim zdaniu jest chyba błąd ... powinno być
" ..Tymczasem aneks do umowy spółki cywilnej ..NIE.. może zastąpić pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie....."

bo jeżeli błędu nie ma to znaczy że wszystko było ok... :-)

Tymek
Posty: 4
Rejestracja: 20 sie 2007, 17:55

Post autor: Tymek » 27 lis 2007, 11:05

Tak to było napisane w żródle (tzn. artykule w GP) - traktujemy to jako oczywiscie oczywistą omyłkę pisarską :) Innymi słowy - zakładamy w tym wątku, że w cytowanym zdaniu przeczenie się znajduje.

ODPOWIEDZ