sposób obliczenia ceny

Wszystkie zagadnienia związane ze stworzeniem poprawnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - omówienie SIWZ
Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 02 kwie 2008, 16:46

Mam wątpliwość jak poprawnie powinna być obliczona cena. Jeżeli zażądam podania ceny jednostkowej netto, wartości netto, ceny jednostkowej brutto, wartości brutto i stawki vat, wyjdą mi różne różności, ponieważ nie wiem, od czego (wartość netto, czy cena jedn. netto) powinien być naliczony vat. Sprawdziłam, że w zależności od tego, do czego zostanie naliczony vat, wychodzą różne wartości. Jak powinno to być skonstruowane poprawnie? Wartość netto potrzebna mi jest jedynie do formularzy UZP. Zastanawiam się jak wygląda to w Waszych firmach?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 kwie 2008, 8:42

To prawda. Im więcej miejsc gdzie wykonawca ma wpisać ceny netto i brutto to mogą wyjść pewne różnice. Tak to po prostu jest. Może po prostu ceny jednostkowe żądać tylko netto, a dopiero po zsumowaniu ich powinien wykonawca obliczyć podatek i go podać? Ja spotkałem się z taką praktyką.

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 03 kwie 2008, 13:18

A co zrobic w sytuacji, gdy mamy różne stawki vat?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 kwie 2008, 13:27

Jeśli sa inne to nie ma wyjścia i trzeba obliczyć dla poszczególnych pozycji podatek, chyba, że tez ogólnie obliczyć dla wszystkich pozycji z 7% VAT-em i osobno dla wszystkich z 22% VAT-em. Niestety ja nie miałem takiego przypadku.

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 17 kwie 2008, 11:44

Zapętliłam się trochę po tym jak uzyskałam na jednym ze szkoleń inf. dot. poprawiania cen w ofercie i po przeczytaniu komentarza p. Czajkowskiego do art.87 ust. 2.
Mianowicie jest tam napisane: "Prawidłowe poprawienie omyłki rachunkowej przy obliczeniu ceny zależy m.in. od ustalenia, czy cena, podana w podlegającej badaniu ofercie jest ceną ryczałtową, czy też nie. W świetle powyżej przedstawionej charakterystyki „ceny ryczałtowej", dopiero w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są dwa towary, a w ofercie wykonawca podaje ich ilość, cenę netto oraz brutto za jedną sztukę, wartość netto i brutto każdego z nich oraz wartość całkowitą, należy stwierdzić, iż mamy do czynienia nie z ceną kosztorysową, lecz ryczałtową. Uzasadnieniem sytuacji jest to, iż całkowita wartość brutto stanowi absolutne, niepodlegające zmianie (lub choćby negocjacjom) wynagrodzenie wykonawcy zamówienia. Tabelka, w której wykonawca wpisał cenę jednostkową netto i brutto, wartość netto i brutto poszczególnych towarów, ich ilość oraz wartość całkowitą netto i brutto towarów stanowiących przedmiot dostawy nie stanowi kosztorysu, tak w rozumieniu przepisów Kc, jak i Pzp. Podanie tych wartości nie stanowi też zestawienia potrzebnych do zrealizowania dostawy kosztów towarów i nakładów pracy z podaniem ich cen jednostkowych. Podaje się w nim wyłącznie ceny jednostkowe towarów, obejmujące całość kosztów niezbędnych do zrealizowania dostawy. Ponadto, ma ono charakter ostateczny i wiążący dla stron. Służyć ma weryfikacji zgodności treści oferty z treścią SIWZ oraz podaniu ceny oferty. W takiej sytuacji, w przypadku stwierdzenia omyłki rachunkowej przy obliczeniu wartości netto któregokolwiek z towarów należy uznać, iż kwalifikuje się ona do poprawienia na podstawie i w sposób określony w pkt 3 lit. a. Przyjąć należy, iż prawidłowo została podana cena ryczałtowa. Przez cenę tę, zgodnie z definicją podaną w ustawie o cenach , należy rozumieć wartość brutto. W konsekwencji, poprawieniu omyłki rachunkowej podlegać będą wszystkie te elementy przedstawionego w ofercie równania matematycznego, którego wynik stanowi cena, z wyjątkiem całkowitej ceny brutto. Poprawienie omyłki rachunkowej polegać więc będzie na koniecznej zmianie na prawidłową ceny netto lub brutto za jedną sztukę oraz wartości netto (tak poszczególnych towarów, jak również całkowitej."

Natomiast na szkoleniu, gdy zapytałam o możliwość poprawnienia ceny realizacji zamówienia w skutek błędów rachunkowych występujących w mnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar, otrzymałam odpowiedź twierdzącą.
Rozumiem, że w dostawach mam do czynienia z ceną ryczałtową, ponieważ jest to cena za realizację całości zamówienia i jako zamawiający nie zakładam możliwości podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy. Wszystko możliwe, że coś źle interpretuję, proszę o poradę.

ODPOWIEDZ