Specyfikacja musi znaleźć się w Internecie

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 05 lut 2007, 8:07

I kolejny przetarg unieważniony, bo nie zamieszczono całej SIWZ w internecie... (Rzeczpospolita 5 lutego 2007)

"Specyfikacja musi znaleźć się w Internecie"


Dokumentacja projektowa w przetargu nieograniczonym musi być opublikowana na stronie internetowej.


W przetargu nieograniczonym na adaptację budynków po wojskowych gmina Gołdap zamieściła specyfikację istotnych warunków zamówienia w Internecie. Okazało się jednak, że jest ona niepełna. Zamówienia na roboty budowlane opisuje się m.in. na podstawie dokumentacji projektowej. Ta jednak nie została umieszczona w Internecie. Zamawiający udostępniał ją jedynie do wglądu we własnej siedzibie.

Gmina tłumaczyła, że dokumentacja została sporządzona w czasach, gdy publikacja specyfikacji na stronie internetowej nie była jeszcze obowiązkowa. Dlatego ma ją jedynie w wersji papierowej.

Arbitrzy uznali jednak, że nie usprawiedliwia to zamawiającego. -Niezamieszczenie na stronie internetowej kompletnej specyfikacji, obejmującej również dokumentację projektową, stanowi naruszenie zasady jawności postępowania, równego traktowania i ogranicza krąg osób potencjalnie zainteresowanych zamówieniem - podkreśliła przewodnicząca Jolanta Machowska, unieważniając postępowanie. Jednocześnie przypomniała, że art. 42 ust. 1 prawa zamówień publicznych jednoznacznie przesądza, że w przetargu nieograniczonym specyfikacja musi być opublikowana w Internecie (sygn.UZP/ZO/0-61/07). Przepis ten niebawem może jednak zostać zmieniony. Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy, a zgodnie z projektem w przetargach budowlanych do wartości 5,278 mln euro zamawiający mógłby z określonych przyczyn nie zamieszczać dokumentacji w Internecie.

ODPOWIEDZ