Składy orzekające zastąpią zespoły arbitrów

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 19 mar 2007, 21:23

Składy orzekające zastąpią zespoły arbitrów – Gazeta prawna 19 marca 2007

zmiana prawa Odwołania będą rozpatrywane przez zawodowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 ze zm.). Nowela wprowadza zmianę w arbitrażu: dotychczasowe zespoły arbitrów zostaną zastąpione przez zawodowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej – KIO. Nowy podmiot będzie się składał z doświadczonych prawników powoływanych i odwoływanych przez prezesa Rady Ministrów. Dotychczas orzecznictwo niezawodowych arbitrów oceniano krytycznie.

– Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której często w podobnym stanie prawnym wyroki zespołów arbitrów znacząco różnią się między sobą, a często są wręcz sprzeczne – mówi Tomasz Nowakowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

– Nowelizacja wprowadza w związku z tym wysokie wymagania, które należy spełnić, aby zostać arbitrem, m.in. wykształcenie prawnicze oraz kilkuletnie doświadczenie w administracji publicznej lub na stanowisku związanym z obsługą prawną – dodaje Marcin Płużański, ekspert z zakresu zamówień publicznych.

Nastąpiło podniesienie podstawowego progu, od którego zależy obowiązek stosowania p.z.p., z 6 tys. euro do 14 tys. euro. Procedura uproszczona będzie stosowana do progów wynikających z dyrektyw unijnych.

– Są zamówienia o niewielkiej wartości, których udzielenie w dzisiejszym stanie prawnym nastręcza zamawiającym za wiele problemów formalnych. Trudno jednak zgodzić się, że dzięki temu mniejsi przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dostęp do realizacji niewielkich usług, dostaw i robót budowlanych – ocenia Marcin Płużański.

Nowelizacja wprowadza ograniczenie możliwości wnoszenia środków ochrony prawnej. Wykonawcy w postępowaniach o wartości poniżej 137 tys. euro lub 211 tys. euro nie będą mogli wnosić odwołań oraz skarg na orzeczenia arbitrów. W razie sporu wykonawca będzie mógł wnieść protest, który rozpatrzy zamawiający.

– Zmiana ta jest niekorzystna dla przedsiębiorców, gdyż nie gwarantuje skutecznego dochodzenia ich praw – mówi Paweł Granecki, radca prawny. Rozwiązanie to jest tym bardziej niepokojące, że już nowelizacja p.z.p. z 2006 roku wprowadziła tzw. koncentrację postępowania odwoławczego, powodującą spadek liczby odwołań.

Ustawa została skierowana do Senatu.

Ewa Grączewska-Ivanova

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 19 mar 2007, 21:58

To teraz ciekawe jak długo potrwa aż podpisze prezydent wejdzie w życie. Te 211 tysięcy bez możliwości odwołania to interesujący eksperyment. Nie dziwię się czemu zmieniają arbitrów na ograniczoną liczebnie Krajową Izbę Odwoławczą. Ciekawe czy Senat nie zmieni teraz czegoś w ustawie jeszcze.

ODPOWIEDZ