Składanie ofert równoważnych

Wszystkie zagadnienia związane ze stworzeniem poprawnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - omówienie SIWZ
zsylwia
Posty: 41
Rejestracja: 13 mar 2007, 13:41

Post autor: zsylwia » 03 wrz 2007, 12:19

Witam serdecznie,
W SIWZ opisane produkty wskazują "delikatnie" na produkty konkurencji.
Znaleźliśmy zapis "oferta ma być zgodna z SIWZ", natomiast nie doszukaliśmy się zapisu: "nie dopuszcza się składania ofert równoważnych lub/i wariantowych". Czy w takim wypadku możemy złożyć ofertę równoważną lub lepszą?? Czy musimy zazanaczyć to w jakiś specjalny sposób w składanej ofercie?
pozdrawiam
Sylwia

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 wrz 2007, 20:11

Nie doszuka się Pani w SIWZ zapisu o „dopuszczeniu ofert równoważnych”, bo takiego zapisu w zasadzie się nie daje. Istnieje pojęcie równoważności np. z art. 29 ust 3, który mówi, że „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".” Art. 30 ust 4 mówi, że „Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.” I w następnym ustępie: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.” Tak więc nie znajdzie Pani punktu w siwz, który będzie brzmiał „nie dopuszcza się składania ofert równoważnych”, co najwyżej w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający może zawrzeć takie określenia, a wykonawca może dojść do wniosku, że zamawiający nie zamieścił, a winien był zamieścić i zaprotestować na to. Sam brak takiego zapisu nie oznacza, ze można wprowadzić jakieś rozwiązania równoważne wręcz przeciwnie – nie można.

Co się zaś tyczy ofert wariantowych to art. 36 ust 2 pkt 4) mówi: „W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również:
opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.” Skoro więc nie ma mowy o ofertach wariantowych oznacza to, że zamawiający ich nie dopuszcza. Gdyby dopuszczał musiałby to szczegółowo opisać.

ODPOWIEDZ