realizacja umowy

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 01 sie 2007, 16:23

W ubiegłym roku podpisalaiśmy umowę na realizację zadania, z zakresu robót budowlanych. Przewidzieliśmy rozliczenie kosztorysowe. W chwili obecnej, wykonawca uznał, że nie wykona pewnej czynności, która była określona w projekcie, ale nie została wykazana w przedmiarze robót. Czy ma do tego prawo? Chodzi o drobną rzecz, jaka jest usunięcie słupa elektrycznego.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 sie 2007, 9:12

Przedmiar robót, podobnie jak projekt budowlany jest częścią dokumentacji projektowej i nie może być w nich wewnętrznej sprzeczności. Jeżeli tak się stało oznacza to, że zamawiający błędnie napisał przedmiar zapominając w nim o tym elemencie i teraz ma kłopot. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Powinno to być przewidziane w przedmiarze, a skoro nie jest to wykonawca chce sytuację wykorzystać i dostać dodatkowe pieniądze za to.

gaga
Posty: 1
Rejestracja: 09 sie 2007, 14:05

Post autor: gaga » 10 sie 2007, 8:27

Mam prośbę, ponieważ nie wiem co mam zrobić, ogłoszony i rozszczygnięty przetarg na odbudowę i modernizację dróg, po przetargu okazało się że nie mamy na tyle pieniędzy czy można wyłączyć jedna drogę - przed podpisaniem umowy. Czy trzeba unieważnic przetarg? Umowa będzie zawarta na te drogi, które będą realizowane? proszę o poradę???

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 sie 2007, 9:02

Wykonawca złożył ofertę na zakres zamówienia opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 140. Prawa zamówień publicznych Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie widzę możliwości zawarcia umowy na okrojony zakres zamówienia, bo przecież wykonawca ustalił cenę ofertową według zakresu określonego w siwz. Można unieważnić przetarg ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust 1 pkt 4).

ODPOWIEDZ