przetarg ograniczony - w jakim celu ?

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
tito
Posty: 6
Rejestracja: 01 cze 2007, 10:47

Post autor: tito » 23 lip 2007, 9:23

Jednostka samorządowa ogłosiła przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych. Chce zaprosić do przetargu 5 oferentów, a jedynym dokumentem wymaganym we wstępnym wniosku jest "aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert". Jakimi kryteriami przy zaproszaniu do udziału w dalszej cześci postepowania będzie kierować się zamawiajacy jeśli wpłynie więcej wniosków niz przewidziana liczba zapraszanych.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 23 lip 2007, 11:35

Zamawiający musi określić w ogłoszeniu o zamówieniu na przetarg ograniczony jak będzie dokonywał selekcji wykonawców jełki zgłosi się ich więcej niż przewidziana liczba do zaproszenia. Brak takiego ustalenia może w rzeczywistości uniemożliwić wybór wykonawców do dalszego etapu przetargu, a co za tym idzie być podstawą do zarzucenia naruszenia zasady uczciwej konkurencji i konieczności unieważnienia przetargu. Możliwe, że znalazłoby się jeszcze więcej do zarzucenia temu przetargowi gdyby przeczytać ogłoszenie. Niestety przetarg ograniczony jest trudniejszy dla zamawiającego do przeprowadzenia niż nieograniczony i jeśli ktoś go nigdy nie robił z łatwością się pogubi i zrobi błędy.

ODPOWIEDZ