Przetarg na Expo 2008 nie będzie z wolnej ręki

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 23 lip 2007, 14:56

Przetarg na Expo 2008 nie będzie z wolnej ręki – Gazeta Prawna, 19 lipca 2007

Tryb z wolnej ręki ma charakter wyjątkowy, więc przesłanki jego zastosowania należy interpretować ściśle.
Ministerstwo Gospodarki ogłosiło przetarg ograniczony na przygotowanie i organizację udziału Polski w Światowej Wystawie Expo 2008 w Saragossie w Hiszpanii. Tylko Krajowa Izba Gospodarcza złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu, a następnie jako jedyna została zaproszona do złożenia oferty.
W marcu zamawiający unieważnił przetarg z powodu niezatwierdzenia przez Radę Ministrów Koncepcji udziału Polski w Expo 2008. Resort gospodarki uznał, że wystąpiła wada uniemożliwiającą zawarcie umowy, więc należy przetarg unieważnić (art. 93 ust. 1 pkt 7 prawa zamówień publicznych; dalej p.z.p.).
W maju resort gospodarki poinformował KIG o wszczęciu nowego postępowania na organizację polskiego udziału w Expo, tyle że w trybie z wolnej ręki (najmniej konkurencyjny). Zamawiający zaprosił do negocjacji tylko Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Możliwość stosowania trybu z wolnej ręki jest ograniczona do przypadków wskazanych w zamkniętym katalogu przesłanek. Zamawiający zastosował tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p., który pozwala na to wyjątkowo, gdy wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia.
Wykonawca nie zgodził się z resortem gospodarki i wniósł protest, w którym zarzucił, że nie było podstaw do wykorzystania trybu z wolnej ręki, a ministerstwo powinno zastosować tryb negocjacji bez ogłoszenia. Zamawiający oddalił protest, a KIG podtrzymała swoje zarzuty i odwołała się do prezesa UZP.
Zespół arbitrów uznał, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Arbitrzy wskazali, że KIG miała interes prawny do wniesienia odwołania. Z art. 179 ust. 1 p.z.p. wynika, że środki odwoławcze przysługują nie tylko wykonawcom i uczestnikom, ale także innym osobom, jeśli ich interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku. Arbitrzy podkreślili, że czynność wyboru trybu należy traktować jako podjętą w toku postępowania, więc można ją zaskarżyć.

ODPOWIEDZ