Przedłużenie terminu związania umową - dlaczego?

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 21 lut 2007, 10:11

Otrzymałam od zamawiającego pismo z prośbą o przedłużenie terminu związani ofertą o 30 dni. Mimo, że uczestniczę w przetargach już od dłużego czaso to jeszcze nie spotkałam się z takim czymś. W związku z powyższym mam prosbę o wyjaśnienie dlaczego(do czego może potrzebować tego terminu) zamawiający może przedłużać termin związania ofertą( i czy moja odmowa wiąże się z odrzuceniem mojej oferty?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 lut 2007, 11:57

Art. 85 ust. 2. Prawa zamówień publicznych: „W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.”

Art. 24 ust 2 pkt 4): „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”


Jak widać Zamawiający ma prawo prosić wykonawcę o przedłużenie okresu związania ofertą i często się to obecnie zdarza, gdyż dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych został po 25 maja skrócony ustawowo okres związania ofertą do 30 dni. W tym czasie zamawiający często nie zdąży dokonać wszystkich czynności badania ofert, ewentualnego zwrócenia się do wykonawców o wyjaśnienia lub poprawienie błędów i braków w ofercie i wyboru wykonawcy. Zauważmy, że po wyborze najkorzystniejszej oferty nie można zawrzeć umowy jeszcze przez co najmniej 7 dni. Wykonawca może się nie zgodzić na przedłużenie okresu związania ofertą lecz traci wówczas możliwość wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, ale nie traci wniesionego wadium – Art. 85 ust 3 Pzp.

ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 21 lut 2007, 12:09

Dziękuję za odpowiedź.
Wszystko by się zgadzało gdyby nie fakt, że zamawiający już ogłosił zwyciężce więc chyba sprawdził już moją ofertę :)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 lut 2007, 12:19

O przedłużenie terminu związania ofertą można się zwrócić nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty. Nie jest bowiem przesądzone, że wybrany wykonawca podpisze umowę, a wtedy zamawiający wybierze następnego w kolejności wykonawcę, który złożył nieodrzuconą ofertę.

ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 21 lut 2007, 21:50

Bardzo serdecznie Panu dziękuję za zainteresowanie moim tematem.

Pozdrawiam
Ola

ODPOWIEDZ