Protest,odwołanie

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
woj25
Posty: 2
Rejestracja: 15 lut 2007, 13:50

Post autor: woj25 » 16 lut 2007, 10:57

Witam.
Proszę o pomoc. W mojej gminie odbył się przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego, do tej pory dzirżawił ten lokal pan X, który został radnym. Śledziłem tablicę ogłoszeń ponieważ wiedziałem, że pan X bardziej chce być radnym niż handlowcem i będzie musiał odbyć się przetarg, radny nie może dzierżawić mienia gminy. Termin składania oświadczeń przez radnych mijał 31 stycznia2007. W dniu 1 lutego 2007 dowiedziałem się, że przetarg już się odbył w dniu 31 stycznia i była tylko jedna osoba zainteresowana, a była nią żona pana radnego X. Myślałem, że mienie gminy podlega pod Prawo Zamówień Publicznych i złożyłem PROTEST, ale się myliłem bo dostałem odpowiedż, że gmina nie może potraktować mojego pisma jako protest bo mieniem gminy zarządza Burmistrz.
W jaki sposób może zaprotestować obywatel w takiej sprawie, członkowie komisji przetargowej twierdzą, że ogłoszenie było sporządzone i wywieszone 2 stycznia 2007.Może i było, tyle: że ktoś zainteresowany chyba je zerwał i fizycznie go tam nie było. Proszę o pomoc.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 lut 2007, 14:01

To prawda, oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę nie jest czynnością z zakresu Prawa zamówień publicznych tylko z ustawy o gospodarce nieruchomościami, dlatego nie stosuje się tu przepisów dotyczących protestu i odwołania. Rzeczywiście w gestii burmistrza leży gospodarowanie nieruchomościami gminnymi. Jednym z obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami jest wywieszenie na co najmniej 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Mówi o tym art. 35:

Art. 35. 1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, określa się odpowiednio:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
2) powierzchnię nieruchomości;
3) opis nieruchomości;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
5) termin zagospodarowania nieruchomości;
6) cenę nieruchomości;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
9) terminy wnoszenia opłat;
10) zasady aktualizacji opłat;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
3. Ustanawianie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych, wchodzących w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
4. (uchylony).

Może Pan zapytać w urzędzie gminy czy dopełniono tego obowiązku oraz czy rzeczywiście ogłoszenie o przetargu wisiało od 2 stycznia. Zapewne urzędnicy będą potrafili wykazać się odpowiednimi zarządzeniami i potwierdzeniami samego burmistrza, że wszystkie procedury zostały dochowane, a po prostu przetarg cieszył się słabą popularnością i zgłosiła się tylko jedna osoba.

woj25
Posty: 2
Rejestracja: 15 lut 2007, 13:50

Post autor: woj25 » 24 lut 2007, 18:53

Witam.
Chciałbym podziekować Panu Piotrowi za zainteresowanie się moim tematem.
Nie odzywałem się, bo czekałem na komisję rewizyjną, moja rada gminy skierowała przetarg na dzierżawę lokalu do zbadania przez KR ponieważ większość radnych nie wiedziała, iż taki przetarg odbył się w naszej gminie. Ale jak to w małych gminach w KR większość mają rządzący i jak się można domyślać uznali, iż przetarg odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami, choć z tak prostą sprawą nie mogli sobie poradzić na jednym posiedzeniu, bo po dwóch dniach spotkali się ponownie........ czyżby zabrakło dokumentów.......??? Po przemyśleniach mam dość gminnego marazmu.... i ustawy o gospodarce nieruchomościami, która nie przewiduje drogi odwoławczej tak jak w przypadku prawa zamówień publicznych, poprostu w małych gminach kto zdobywa władzę ten ma rację. Cieszę się, że wpadłem na tą stronę pozdrawiam wszystkich, a przede wszystkim Pana Piotra.
Krzysiek

ODPOWIEDZ