Prośba o przesłanie kopii oferty konkurencyjnej pocztą.

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
inver
Posty: 13
Rejestracja: 26 sie 2008, 9:13

Post autor: inver » 08 gru 2008, 9:45

Witam
Mam dylemat.
Do niedawna było tak że Wykonawcy po otwarciu mogli oglądać swoje oferty w celu znalezienia uchybień, mogli zrobić im zdjęcie itp.

dzisiaj otrzymałem pismo o treści:
Zgodnie z art. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, uprzejmie prosimy o wykonanie na nasz koszt ksero oferty (Tu nazwa firmy konkurenta) i przesłanie jej na adres j.w. firmą kurierska Pocztex.
Do przesyłki prosimy dołączyć fakturę za wykonane xero.

Jak się do tego ustosunkować?
Po zmianach w PZP coś się zmieniło w zakresie dostępu do ofert, ale nie mogę znaleźć Art.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 gru 2008, 10:41

Wykonawca ma rację, tyle, że nie wskazuje konkretnej podstawy prawnej. Tą podstawą jest nowe Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 188 pod pozycją 1154. Oto co mówi § 5 tego Rozporządzenia:

§ 5. 1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
2. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
3. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w ust. 3.
6. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

Tak więc generalnie powinno się wykonać tą kopię i wysłać wykonawcy obciążając go kosztami ksero i wysyłki.

inver
Posty: 13
Rejestracja: 26 sie 2008, 9:13

Post autor: inver » 08 gru 2008, 10:48

wielkie dzięki o to chodziło - szkoda ze ustawodawca nie napisał, kto zwróci stracony czas... oraz jak wycenić skanowanie, kopiowanie itp jeśli wykonywane sąna sprzęcie zamawiajacego.

inver
Posty: 13
Rejestracja: 26 sie 2008, 9:13

Post autor: inver » 08 gru 2008, 11:10

jednak wczytuję się w §5. i mam kilka zastrzeżeń
6. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, <b>nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania</b>.

jesteśmy już po wyborze najkorzystniejszej oferty (czwartek), pismo z żądaniem przesłania ofety dotarło dzisiaj (poniedziałek), reszta par.5 mówi o protokole lub załącznikach...
Czy oferty należy traktować jako załącznik do protokołu?
Ostatnio zmieniony 08 gru 2008, 11:20 przez inver, łącznie zmieniany 1 raz.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 gru 2008, 11:17

Oczywiście, oferty jako załącznik do protokołu są wyraźnie wymienione w art. 96 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

inver
Posty: 13
Rejestracja: 26 sie 2008, 9:13

Post autor: inver » 08 gru 2008, 11:20

dziekuję za rozwianie wątpliwości

ODPOWIEDZ