Problemy z wypełnieniem oferty

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
wojciechs
Posty: 2
Rejestracja: 30 gru 2007, 12:19

Post autor: wojciechs » 21 sty 2008, 1:10

Mam problemy z wypełnieniem oferty, a już jest za mało czasu na zadawanie pytań Zamawiającemu i dlatego proszę o poradę:
1) W SIWZ podano że zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych,
c)gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
Czy wpisani wszystkich czterech formy i połączenie ich spójnikiem "i" nakłada na mnie obowiązek wywiazania się z tego wyboru przy podpisaniu umowy? Nie mam możliwości rozeznania która z tych form będę mógł zastosować za 6 miesiecy - w momęcie podpisywania umowy.
Może dopuszczalne jest wpisanie lub pomiędzy powyższe formy?
2) Zamawiający chce otrzymac zaswikadczenie o niezaleganiu z ZUS i US nie starsze jak 3 miesięczne. Nie mam takich, ale otrzymam je z datą wystawienia która pokrywa się z dniem otwarcia ofert. Czy Zamawiający odrzuci moją ofertę, czy też wezwiew mnie do uzupełnienia dokumentów.
3) Reprezentuję spółkę cywilną. W umowie spółki zawarty jest przepis o możliwości reprezentowania firmy na zewnątrz przez każdego ze wspólników. Zamawiający w SIWZ nic nie pisze o koniecznosci dosatarczenia umoiwy spółki.Czy

ODPOWIEDZ