Problem z wypełnieniem oferty cd.

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
wojciechs
Posty: 2
Rejestracja: 30 gru 2007, 12:19

Post autor: wojciechs » 21 sty 2008, 1:53

Pardon! Coś mi się przycisnęłło i poszewdł niedokończony tekst, ale teraz jest cd..

3) Reprezentuję spółkę cywilną. W umowie spółki zawarty jest przepis o możliwości reprezentowania firmy na zewnątrz przez każdego ze wspólników. Zamawiający w SIWZ nic nie pisze o koniecznosci dosatarczenia umoiwy spółki. Czymożna podpisać ofertę wrfaz z załącznikami jednoosobowo nie narażając się na jej odrzucenie.
4)Zamawiający wymaga aby w ofercie okreslić zakres przedmiotu zamówienia, który wykonawca zamierza powiewrzyc podwykonawcom. Sporządzona została specjalna tabelka stanowiąca załącznik do oferty. W przypadku realizacji podzadań bez udziału podwykonawców należy wpisać, że zadania zostaną wykonane bez udziału podwykonawców.
W naszej sytuacji niektóre zadania moglibyśmy wykonywać samodzielnie ale w dniu składania oferty nie będziemy mieli odpowiednich wpisów w dokumentach firmowych. Czy jeżeli wpiszemy, że te podzadania będziemy wykonywać samodzielnie to nasza oferta zostanie odrzucona?
Jeśli istnieje takie zagrożenie to może lepiej byłoby napisanie w tabelce, że określone podzadanie będziemy wykonywać wspólnie z podwykonawcą.
Z tabelki wynika,że Zamawiający nie przewidział takiej możliwoisci, i czy w zw. z tym może odrzucić ofertę w której wykonawca napisze "niżej wymieniony zakres zostanie wykonany przez oferenta wraz z podwykonawcą"?
Wpis do działalności uprawniający do wykonywania w.wym. zakresu będzie gotowy przy podpisaniu umowy.

Prosze o opinię.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 sty 2008, 8:58

Nie rozumiem co ma Pan wpisywać odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Jeśli wygra Pan przetarg to wniesie Pan zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w formie taką jaką Pan wybierze spośród wymienionych w SIWZ. W ofercie nie wpisuje się formy w jakiej wniesie się zabezpieczenie.

Zaświadczenie z US i ZUS wystawione z datą otwarcia ofert jest w porządku i oferta nie będzie odrzucona. Ważne to by zdążyć ze złożeniem oferty przed godziną wyznaczoną przez zamawiającego i dostarczyć te zaświadczenia dla każdego z członków spółki cywilnej i dla samej spółki jeśli jest możliwość.

Lepiej niech ofertę podpiszą wszyscy wspólnicy spółki cywilnej jeśli to nie sprawi kłopotu. Spółka cywilna jest traktowana jak konsorcjum i jeśli podpisuje ją jedna osoba to powinno być pełnomocnictwo z którego wynika to lub co najmniej załączona umowa spółki. Dla pewności w procesie badania ofert jednak nie zaszkodzi złożenie podpisów przez wspólników.

Jeśli planuje Pan wykonanie jakiegoś zakresu prac z podwykonawcą to proszę napisać o jaki zakres umowy chodzi. Nie trzeba wymieniać kto będzie podwykonawcą tylko co będą oni robić.

Jeżeli ma Pan wątpliwości co do SIWZ to proszę przede wszystkim pytać zamawiającego, to jego odpowiedzi będą wiążące w przygotowaniu oferty.

ODPOWIEDZ