Prezentacja nie może zastępować zapisów oferty

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 lip 2007, 15:27

Prezentacja nie może zastępować zapisów oferty – Gazeta Prawna, 9 lipca 2007

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego prowadziło postępowanie na wykonanie systemu informatycznego dla administracji. Zamawiający przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) możliwość sprawdzenia, czy zadeklarowane funkcjonalności systemu są zgodne z rzeczywistością. W toku przetargu poprosił więc wykonawców o zademonstrowanie działania systemu obiegu dokumentów. Z przebiegu prezentacji niezadowolone było konsorcjum firm - Wasko z Gliwic oraz Unizeto Technologies ze Szczecina, które oprotestowało całą czynność. Konsorcjum zarzuciło, że zamawiający uniemożliwił mu przeprowadzenie pełnej i nieskrępowanej demonstracji systemu, co w konsekwencji wpłynie na błędną ocenę funkcjonalności oraz wynik całego postępowania. Zdaniem wykonawcy liczba oraz szczegółowość pytań zadawanych podczas prezentacji była szczególnie restrykcyjna wobec konsorcjum, do tego zamawiający odmówił zademonstrowania wszystkich oferowanych funkcjonalności. Takie zachowanie zamawiającego stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163; dalej - p.z.p.).
Zamawiający oddalił protest, więc konsorcjum wniosło odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, domagając się powtórzenia demonstracji funkcjonalności systemu albo unieważnienia postępowania. Zespół arbitrów, analizując zapisy s.i.w.z. uznał, że gospodarzem demonstracji był zamawiający, który pozostawił sobie uprawnienie do ewentualnego skracania lub przedłużania określonych jej części oraz prawo do zadawania pytań. Ponadto zapisy s.i.w.z. nie wykluczają uprawnienia zamawiającego do zbadania tylko wybranych funkcji systemu. Arbitrzy szczególnie podkreślili, że demonstracja nie może służyć merytorycznej ocenie oferty, a tym bardziej nie może decydować o wyborze konkretnego wykonawcy. Demonstracja nie może zastępować zapisów oferty ani stanowić jej doprecyzowania. Jedynym celem prezentacji może być sprawdzenie, czy zaoferowany przedmiot faktycznie spełnia wymagania określone w s.i.w.z. Ponadto zarzut wykonawcy, że demonstracja będzie miała decydujący wpływ na wynik całego przetargu, należy uznać za przedwczesny. Do chwili rozprawy zamawiający nie ocenił wyników demonstracji i nie odrzucił oferty konsorcjum. Z tych powodów arbitrzy oddalili odwołanie.
Sygn. akt UZP/ZO/0-68/07

ODPOWIEDZ