Poszerzenie składu kadry

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Apollo
Posty: 51
Rejestracja: 20 mar 2008, 15:04

Post autor: Apollo » 26 lis 2008, 19:32

Zamówienie dotyczy usług szkoleniowych (informatycznych) - ofertę złożył tylko jeden wykonawca! Jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty był wykaz kadry!

W SIWZ napisaliśmy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzaju dokumentów…, że
w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca ma przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca wskazał w ofercie, że zamówienie będzie realizował przy udziale dwóch podwykonawców. Do oferty dołączono wykaz kadry wykonawcy (30 osób), pierwszego podwykonawcy (15 osób) i drugiego podwykonawcy (13 osób). Nie wiem czy doszło między nimi do jakichkolwiek niesnasek i podwykonawcy zrezygnowali z udziału w realizacji zamówienia. Stan faktyczny jest natomiast taki, że wykonawca już w trakcie realizacji zamówienia zwrócił się do zamawiającego o wyrażenie zgody na poszerzenie składu osób prowadzących szkolenie (o dodatkowe 30 osób). Wykonawca argumentuje to w ten sposób, że jedynie poszerzenie składu osób prowadzących szkolenie zagwarantuje możliwość realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie (być może wykonawca w momencie składania oferty nie zdawał sobie sprawy na jakie przedsięwzięcie się porywa).

Co w takiej sytuacji może zrobić zamawiający (który de facto też stoi przyparty do muru), zważywszy na fakt, że termin na realizację zamówienia jest bardzo krótki, a zamawiającemu bardzo zależy na tym, aby te szkolenia zostały przeprowadzone w wyznaczonym terminie.

Załóżmy, że zamawiający wyraża zgodę na poszerzenie listy szkoleniowców o dodatkowe osoby. Mam obawy, czy takie działanie zamawiającego jest dopuszczalne. Chodzi mi o to, czy ewentualne wyrażenie zgody na poszerzenie listy szkoleniowców nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę treści oferty (a takiej możliwości zamawiający nie przewidział w SIWZ).

Co o tym sądzicie???

Apollo
Posty: 51
Rejestracja: 20 mar 2008, 15:04

Post autor: Apollo » 26 lis 2008, 19:42

Małe sprostowanie: Jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty była ocena kadry a nie wykaz kadry!
Pozdrawiam!

ODPOWIEDZ