POMOCY! wymóg zdolności finansowej za wysoka kwota

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
dagmara1981
Posty: 1
Rejestracja: 21 lis 2007, 15:10

Post autor: dagmara1981 » 21 lis 2007, 15:44

Witam,
proszę o pomoc. Zamawiający określił kwotę wymaganej zdolności kredytowej lub posiadanych środków na 500 000,00 zł. Uważam, że jest to za wysoka kwota i nawet firmy które mają mniejsze możliwości finansowe są w stanie zrealizować to zamówienie - jak to oprotestować i czy warto??? Piszcie tutaj albo na maila dagmara1981@onet.eu

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 lis 2007, 20:13

Trudno ocenić czy jest to za wysoka kwota nie znając wartości zamówienia, czasu trwania umowy, warunków płatności, obowiązków wykonawcy w pierwszym okresie umowy. Skoro jednak ma Pani przekonanie, że kwota jest za wysoka to można oprotestować to postanowienie. Można zarzucić naruszenie zasad uczciwej konkurencji z art. 7 ust 1 Prawa zamówień publicznych i zażądać zmiany tego warunku, a co za tym idzie unieważnienia postępowania, bo w trakcie postępowania zamawiający nie może zmieniać warunków udziału w postępowaniu.

Pamiętać tylko trzeba żeby nie naruszyć terminu na wniesienie protestu na treść SIWZ.
Jak mówi art. 180 ust 3 Pzp: „Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”

ODPOWIEDZ