Pokrewieństwo nie wyklucza z udziału w przetargu

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 lip 2007, 21:34

Pokrewieństwo nie wyklucza z udziału w przetargu – Gazeta Prawna, 16 lipca 2007

Zamawiający nie może wymagać, aby wykonawca nie pozostawał w stosunku pokrewieństwa z właściwym terytorialnie leśniczym. Taki warunek prowadzi do nierównego traktowania wykonawców.
Nadleśnictwo prowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na usługi gospodarki leśnej. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę konsorcjum: Jukon, Walmex i Bud-las. Z rozstrzygnięciem nie zgodziło się konsorcjum Sam-Las i Wsze-Bór, i wniosło protest zarzucając zmawiającemu zaniechanie wykluczenia z postępowania zwycięskiego wykonawcy. Wskazało, że właściciel firmy Waldmex jest w stosunku pokrewieństwa do właściwego terytorialnie leśniczego. Tym samym oświadczenie konsorcjum jest nieprawdziwe. Zamawiający oddalił protest wskazując, że nie ma podstaw do wykluczenia, ponieważ właściciel firmy Waldmex złożył oświadczenie, że nie będzie świadczył w leśnictwie Wejsuny usług z zakresu gospodarki leśnej.
Wykonawca złożył odwołanie, w którym podtrzymał zarzuty. Zespół arbitrów uznał, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, a postępowanie należy unieważnić. Zamawiający w specyfikacji zamieścił postanowienie, że wykonawca nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z właściwym terytorialnie leśniczym. Na potwierdzenie tego wykonawca miał złożyć oświadczenie. Zdaniem arbitrów taki warunek nie mieści się w katalogu dopuszczalnych warunków udziału w postępowaniu, które zostały określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.; dalej p.z.p.). Taki warunek prowadzi do nierównego traktowania wykonawców oraz narusza zasadę uczciwej konkurencji. Arbitrzy uznali, że postępowanie było dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisy, które miało istotny wpływ na wynik postępowania. W związku z tym przetarg należy unieważnić w tej części (art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 6 p.z.p.).
Sygn. akt UZP/ZO/0-88/07

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 17 lip 2007, 21:41

Zamawiającemu pomylił się chyba warunek braku pokrewieństwa z różnorodnym ustosunkowaniem się do wykonawców osób wykonujących czynności w postępowaniu. Tak więc to wykonawca nie mógłby przystąpić do postępowania gdyby był powiązany z kimś od zamawiającego a nie odwrotnie. Ciekawa koncepcja, ale wyrok arbitrów słuszny.

ODPOWIEDZ