Podział zamówień

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
enya
Posty: 238
Rejestracja: 26 cze 2007, 14:46

Post autor: enya » 20 lip 2007, 17:53

Proszę o pomoc w zrozumieniu sprawy dotyczącej właściwego podziału zamówień. Ponieważ w moim zakładzie dotychczas praktcznie do każdego zamówienia stosowano usawę i tak np zamawiając mleko, mięso , środki piorące, czy też art. biurowe na każdy rodzaj powyższych zakupów ogłaszano oddzielne postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego poniżej 60 tys. euro.(gdzie wartośc danego zamówienia bywała niższa niz 6 ty. euro), po rozstrzygnięciu przetargu podpisywano umowę na sukcesywne dostawy danego asortymentu. Moje pytanie jest następujące czy obecnie po nowelizacji ustawy kiedy sporządziliśmy wewnętrzny regulamin dotyczący udzielania zamówień poniżej 14 tys. euro mogę , po skończeniu obowiązywania umowy zawartej na dostawy np art. spozywczych , dokonać zakupu bez stosowania ustawy np wysyłając zapytanie ofertowe na dostawę danego asortymentu do kilku wybranych przez nas firm . Podobnie sprawa wygląda przy zakupie artykułów medycznych zarówno artykuły medyczne których ilośc i wartośc szacunkowa była znana na początku roku jak też sprzęt medyczny który był zakupywany w zależności od posiadanych środków finansowych były ogłaszane przetargi nieograniczone. Dodam, że w regulaminie zakładowym dot. zamówień dokonywanych w ramach ustawy nie ma mowy na ten temat. czy mogę więc wprowadzić zapis określający reguły podziału zamówień jeżeli w minionych latach stosowano ustawę w taki a nie inny sposób i pogrupować wg ustalonych zasad (oczywiście zgodnych z Ustawą)
Słyszałam opinię że nie mogę zaprzestać stosowania ustawy , na zakup rzeczy na które w poprzednich latach była ona stosowana.
Przepraszam bardzo za zbyt chaotyczne przedstawienie problemu, ale chyba zabrnęłam w ślepy zułek zamówień publicznych.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 lip 2007, 20:03

Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem o jaki „podział zamówień” chodzi. Jeżeli na początku roku szacujecie, że zakupicie środków piorących za kwotę 50 tysięcy złotych czyli poniżej progu 14 000 euro to oczywiście nie trzeba stosować ustawy, a tylko wewnętrzny regulamin jaki przyjęliście. Oczywiście taki regulamin może przewidywać zastosowanie trybów określonych w ustawie, ewentualnie zmodyfikowanych dla waszych potrzeb. Kto wypowiadał opinię, że trzeba stosować ustawę dla dostaw do których poprzednio stosowano ustawę i w jakim kontekście to mówił? Konieczność zastosowania ustawy zależy między innymi od wartości zamówienia i jeżeli ta wartość nie przekracza równowartości 14 000 euro to ustawy Pzp stosować nie trzeba.

enya
Posty: 238
Rejestracja: 26 cze 2007, 14:46

Post autor: enya » 20 lip 2007, 20:47

Sprawa podziału zamówień i stosowania ustawy czy nie wynikła przy okazji przygotowań do przetargu na leki , będzie to przetarg niograniczony powyżej 14 tys. euro a poniżej 211 000 podzielony na pakiety, kilka pakietów na leki (z podziałem na ich porzeznaczenie) ale także w tym samym postepowaniu ma się znaleźć pakiet na materiały szewne lub też inny pakiet na materiały opatrunkowe. Zastanawialiśmy sie czy nie mozna by rozdzielić takiego zamówienia i dostawę leków przygotować jako wspomniany przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro ..... a np materiały szewne gdzie wartośc szcunkowa tego pakietu wynosi ok. 15 tys. zł. zakupić poza ustawą w formie zapytania ofertowego. Jeden z naszych pracowników uznał to za dzielenie zamówienia jako argument podał fakt, że wszystko co jest dostawą powinno się sumować oraz fakt stosowania w tym przypadku ustawy w latach ubiegłych nie pozwala nam na "wyjęcie" jednego lub kilku pakietów i zakupu ich poza ustawą. Ta sama sytuacja jest przy zakupie artykułów spozywczych czy środków pioracych o których pisałam wcześniej.
Osobiście uważam,(choć pewnie się mylę bo dopiero zaczynam zmagania z zamówieniami) że ustalając wartośc zamówienia powinno się brać pod uwage wartośc zamówienia tego samego rodzaju np. wartość planowanego zakupu mięsa i jego przetworów , oddzielnie mleka i jego przetworów a jeszcze oddzielnie materiałów opatrunkowych itd. bez względu na to że wszystko to jest dostawą. Ale pewna nie jestem i stąd moje pytania o zasady dokonywania takich podziałów , obawiam sie aby przy kontroli nie zarzucono nam dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy .

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 lip 2007, 21:00

Co znaczy w opinii waszego pracownika że „wszystko co jest dostawą powinno się sumować”. Jeżeli planujecie kupić w danym roku 20 komputerów i 500 kg mięsa, to należy to zsumować? To przecież bez sensu. Gdyby komputery i mięso należały do tej samej grupy produktów np. spożywczych, która jeszcze jest dostarczana przez tą samą grupę wykonawców, wtedy należało by zsumować wartość tych dostaw, jednakże z oczywistych względów komputery i mięso to całkiem inne rzeczy i ich warto obliczona będzie osobno. Interesują jest opinia dotycząca konieczności stosowania ustawy nawet dla zamówień małej wartości tylko dlatego, że już kiedyś ją stosowano (jak rozumiem nawet wtedy nie zawsze była konieczność stosowania ustawy Pzp). Może osoba ta podała jakieś uzasadnienie dlaczego tak należy czynić jej zdaniem? Co do zróżnicowania leków od materiałów szewnych to nie chcę się autorytatywnie wypowiadać, ale chyba jest to inny rodzaj produktu, który jest dostarczany niekoniecznie przez tę samą grupę wykonawców.

enya
Posty: 238
Rejestracja: 26 cze 2007, 14:46

Post autor: enya » 24 lip 2007, 13:33

Przepraszam, za opóźnienia, ale uwolniłam się na troszkę od zamówień. Bardzo dziękuję za okazane zainteresowanie moimi problemami. Chodzi mi jeszcze o szacowanie wartości zamówienia: czy szacując wartość zamówienia na leki konieczne jest np. rozpoznanie cenowe z kilku firm sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postepowania , czy może to być wartość ustalona na podstawie udzielonego zamówienia w minionych 12 miesiącach (chodzi praktycznie o takie same rodzaje i ilości leków) czy może to być w formie notatki sporządzonej przez kierownika apteki szpitalnej? Na dostawę leków ogłaszany jest przetarg nieograniczony w wyniku którego podpisywana jest umowa na12 miesięcy i w ramach umowy dostarczane są na podstawie sukcesywnych zamówień odpowiednie leki.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 24 lip 2007, 13:58

W tym przypadku dokonać trzeba obliczenia wartości na jeden z dwóch sposobów podanych w Art 34 Pzp:

Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2007 rok prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,9 %.
Pamiętać też trzeba, że wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Jeżeli w wyniku wyboru jednej z podstaw wartość byłaby poniżej jakiegoś progu określonego przez ustawę, to należy obliczyć wartość według drugiej podstawy jeśli da ona wynik powyżej progu.

ODPOWIEDZ