Podwykonawstwo

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 07 wrz 2007, 15:02

Zgodnie z art. 36 ust.4 Zamawiający żądał wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, nie wskazał podwykonawcy w złożonej ofercie. Następstwem złożonego protestu przez Firmę X było przystąpienie Wykonawcy (z najkorzystniejszą ofertą) do protestu, w którym m.in. wskazał iż część zamówienia zleci innej firmie. Co w tej sytuacji powinien zrobić Zamawiający. Dzięki

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 07 wrz 2007, 15:18

Chyba nie do końca rozumiem. Wykonawca przecież musiał podać część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, jeżeli w ogóle zamierzał coś im powierzyć. Skoro nie napisał tego być może nic nie powierzy podwykonawcom. Na co konkretnie złożyła protest firma X? Jaki był ich zarzut? Wybrany Wykonawca jak rozumiem przystąpił do protestu po stronie Zamawiającego? Nie rozumiem kiedy wybrany wykonawca wskazał, że część zamówienia zleci podwykonawcy? W przystąpieniu do protestu? To już trochę za późno na taki zabieg. Proszę jednak o więcej szczegółów.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 07 wrz 2007, 15:25

PiotrW;2248 pisze:Chyba nie do końca rozumiem. Wykonawca przecież musiał podać część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, jeżeli w ogóle zamierzał coś im powierzyć. Skoro nie napisał tego być może nic nie powierzy podwykonawcom. Na co konkretnie złożyła protest firma X? Jaki był ich zarzut? Wybrany Wykonawca jak rozumiem przystąpił do protestu po stronie Zamawiającego? Nie rozumiem kiedy wybrany wykonawca wskazał, że część zamówienia zleci podwykonawcy? W przystąpieniu do protestu? To już trochę za późno na taki zabieg. Proszę jednak o więcej szczegółów.
1.Wykonawca w ofercie nie podał, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy.
2. Po wpłynięciu protestu na wybór jego oferty jako najkorzystniejszej, przystąpił do protestu po stronie zamawiającego.
3. W przystąpieniu do protestu napisał min., iż część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 07 wrz 2007, 16:50

Skoro nie podał to ja bym to odczytał w ten sposób, że całość zamówienia chce wykonać swoimi siłami i oczywiście nie jest to zagadnienie do wnoszenia skutecznego protestu. Jeśli jednak protest jest to podejrzewam, że coś musi być na rzeczy. Może w jakimś miejscu w ofercie wykonawca podał, że odda coś w podwykonawstwo, tylko nie napisał co? A może sam wykonawca wykonuje takie roboty, usługi lub dostawy, że z góry wiadomo, że sam nie poradzi sobie z zamówieniem? Dalej więc aktualne jest moje pytanie na co konkretnie zaprotestował inny wykonawca i jakie podał uzasadnienie protestu? Zrozumiałe jest, że wykonawca przystąpił do protestu po waszej stronie, bo w jego interesie jest oddalenie lub odrzucenie protestu. Zupełnie bez sensu jest zaś napisanie w przystąpieniu do protestu, że coś jednak zamierza powierzyć podwykonawcy. To nie miejsce i czas na to. Wiąże go jego oferta z której powinno wynikać kto wykonuje zamówienie. Pisząc tak w przystąpieniu do protestu działa na swoją niekorzyść. Tak więc w zależności od rzeczywistej treści oferty i całokształtu sytuacji należy rozstrzygnąć czy protest jest zasadny czy nie. Według informacji podanych przez Panią widzę, że protest nie ma sensu, ale nie zarzekam się, że na pewno protestujący nie ma racji. Wybrany wykonawca zaś raczej na pewno nie wykona już tego zamówienia z udziałem podwykonawcy.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 10 wrz 2007, 11:27

W tym przypadku chodzi tylko o to, czy na tym etapie postępowania (po wyborze najkorzystniejszej oferty), Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza może wskazać, że zamierza zlecić część zamówienia podwykonawcy?
Zamawiający ŻĄDAŁ wskazania w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.
Natomiast Wybrany wykonawca napisał, iż nie zamierza zlecać części zamówienia podwykonawcy.
Czy taka sytuacji rodzi jakieś skutki prawne w stosunku do tego wykonawcy?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 wrz 2007, 11:35

No właśnie, napisał, że nie będzie korzystał z podwykonawców. Mógł tak napisać, nie jest to błąd, z tym, że jest związany swoją ofertą i jeśli jest wybrany musi podpisać umowę, w przeciwnym razie straci wadium, a może nawet pociągniecie go do odpowiedzialności cywilnej jeśli poniesiecie inne straty przez odmowę podpisania umowy. Teraz już nie może zmienić zdania i wskazać podwykonawcy. Uświadomcie mu to, bo w trakcie realizacji umowy wy i wykonawca znajdziecie się w poważnym sporze i kłopocie dla was obu jak z tego wybrnąć.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 10 wrz 2007, 12:02

"Teraz już nie może zmienić zdania i wskazać podwykonawcy. "
No właśnie, a co jak ZMIENIŁ ZDANIE I WSKAZAŁ PODWYKONAWCĘ?
Umowę oczywiście podpisze z zamawiającym, a zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie przez niego umowy z podwykonawcą.
Czy to, że nie został wskazany podwykonawca w złożonej ofercie, tylko przed podpisaniem umowy uchybia jakiś przepis Pzp?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 wrz 2007, 12:11

Jeśli zamawiający się na to zgodzi i zezwoli by posłużyć się podwykonawcą, to bardzo możliwe, że nie pociągnie to za sobą konsekwencji, chyba, że do podpisania umowy nie dojdzie, bo inni wykonawcy wniosą odwołanie, a arbitrzy zablokują podpisanie umowy bo dopatrzą się wady postępowania. Później ewentualnie kontrolerzy wskażą na rozbieżność między treścią oferty a faktycznym stanem w trakcie realizowanych robót. Przy niekorzystnym zbiegu okoliczności być może będzie domagał się unieważnienia umowy z powodu wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy (zamawiający wiedział jaka jest oferta, wiedział, że przed podpisaniem umowy wykonawca chciał jednak dołączyć podwykonawcę). Czy to nastąpi, ani tym bardziej czy się powiedzie nie wiem. Możliwe, ze nie, ale nie znam podobnego przypadku. Zawsze jakieś ryzyko jest, ze ktoś zacznie bruździć, skoro w papierach coś nie będzie się zgadzać.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 10 wrz 2007, 14:37

Czy na tym etapie postępowania (czyli po wyborze najkorzystniejszej oferty) Zamawiający powinien:
1. oddalić czy uznać wniesiony protest (dot. rażąco niskiej ceny, w ocenie zamawiającego nie wystąpiły tutaj przesłanki rażąco niskiej ceny)
2. dokonać ponownej oceny ofert i odrzucić ofertę wykonawcy, który zawarł w przystąpieniu do protestu zapis, że zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 wrz 2007, 8:17

Jeśli ktoś zarzuca rażąco niską cenę to zamawiający już sam ponosi odpowiedzialność co zrobić. Jeśli ma pewność, że nie ma mowy o rażąco niskiej cenie to może protest oddalić, ale dla pewności można by poprosić wykonawcę o wyjaśnienia wtedy dokonać ostatecznej oceny czy jest czy nie jest cena rażąco niska. A przy okazji, o jakiej cenie mówimy? Jaka jest ta cena w porównaniu do szacunkowej wartości zamówienia?

Protest trzeba rozpatrzyć pod kątem zawartych w nim zarzutów, a nie faktów, których później dokonał wykonawca. Skoro protest zarzuca jako niezgodne z prawem coś czego mógł dokonać wykonawca (nie powierzać podwykonawcom części zamówienia) to protest należy oddalić.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 11 wrz 2007, 9:33

PiotrW;2291 pisze:Jeśli ktoś zarzuca rażąco niską cenę to zamawiający już sam ponosi odpowiedzialność co zrobić. Jeśli ma pewność, że nie ma mowy o rażąco niskiej cenie to może protest oddalić, ale dla pewności można by poprosić wykonawcę o wyjaśnienia wtedy dokonać ostatecznej oceny czy jest czy nie jest cena rażąco niska. A przy okazji, o jakiej cenie mówimy? Jaka jest ta cena w porównaniu do szacunkowej wartości zamówienia?

Protest trzeba rozpatrzyć pod kątem zawartych w nim zarzutów, a nie faktów, których później dokonał wykonawca. Skoro protest zarzuca jako niezgodne z prawem coś czego mógł dokonać wykonawca (nie powierzać podwykonawcom części zamówienia) to protest należy oddalić.
Powyższe jest oczywiście jasne, mnie interesuje odpowiedź na pytanie 2

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 wrz 2007, 10:05

Nie widzę podstaw do ponownej oceny ofert, zwłaszcza jeśli protest będzie oddalony. Oferta jest już wybrana. A skoro wykonawca coś napisał w jakimś późniejszym piśmie to także można go poinformować, że wiążąca jest jego oferta, a nie zmiany do niej w późniejszych pismach. To czy zgodzicie się na dopuszczenie podwykonawcy zależy od was i chęci podjęcia ryzyka wykonania zamówienia niezgodnie z ofertą.

ODPOWIEDZ