podmiot zbiorowy

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 27 kwie 2007, 13:45

Czy Polski Czerwony Krzyż - zgodnie z KRS "Inna osoba prawna bedąca organizacją pożytku publicznego" jest podmiotem zbiorowym od którego wymaga się aktualnej informacji z KRK.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 27 kwie 2007, 14:27

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym – art. 1 ust 3. mówi: W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661).

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:

Art. 2. 1. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
2. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.

Powyższe artykuły wyraźnie wskazują kogo można uznać za podmiot zbiorowy zobowiązany do przedłożenia takiej informacji.

ODPOWIEDZ